Grotere inzet op communicatie

Onderdeel van het businessplan is meer aandacht voor structurele communicatie. In het voorjaar is een communicatieadviseur aangetrokken om de algehele marketingcommunicatie rondom de GGD AppStore meer te structureren. Dat heeft geresulteerd in een marketingcommunicatieplan 2020, waarin de koers en bijbehorende strategie en middelen vastgelegd zijn. Dit plan is via Kennisnet GGD-GHOR en een mailing gedeeld met de communicatieafdelingen van alle GGD'en.

GGD AppStore in social media

  • We zijn gestart met Facebook, LinkedIn
  • Meer activiteit via de social mediakanalen Facebook, Twitter en LinkedIn.

Bewust hebben we gekozen om GGD AppStore ook op Facebook te brengen en op LinkedIn. Facebook is toch nog altijd het kanaal waar veel burgers gebruik van maken en we ze dus laagdrempelig bereiken. Op het Linked In kanaal richten we ons vooral op de professionals die ‘verwijzers’ zijn en collega-organisaties. Twitter benutten we voor zowel burgers, verwijzers en verwijzing naar Facebook, LinkedIn.
De Facebookpagina van de GGD AppStore heeft meer passieve volgers dan mensen die de pagina actief aan hun lijstje van hun favoriete pagina’s toevoegen: https://www.facebook.com/GGDAppStore/. Een Facebook campagne rondom Stoptober heeft extra exposure gecreëerd rondom de GGD AppStore. Daarnaast bieden tijdelijke campagnes inzicht in het bereik, de type volgers en de wijze waarop een post betrokkenheid/actie genereert. Advies: meer Facebookcampagnes in 2021 inzetten om meer inzicht te krijgen in de behoeften en interesses van mensen die gezondheidsapps (willen) gebruiken. 

Voorbeeld van succesvolle Facebook campagne

Twitter, bedoeld om te communiceren naar onderzoekers, instituten o.g.v. onderzoek en gezondheid en journalisten: https://twitter.com/ggdappstore?lang=nl
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/ggd-appstore/ , bedoeld om te communiceren naar onderzoekers en instituten o.g.v. onderzoek en gezondheid.

Verschijning in de Media

Vrijdag 18 september - paginagrote advertentie in de gezondheidsspecial ‘Kind en Gezondheid’ van De Telegraaf. Katern werd ook afzonderlijke verspreid in de Randstad. https://issuu.com/mediaplanet2/docs/ordner_kind_gezondheid
Juni – Artikel in het magazine van de Vitaminstore: 8 handige apps in de GGD AppStore:
https://www.vitaminstore.nl/magazine

GGD’en en Thebe Extra zijn meer betrokken bij de communicatie en promotie rondom GGD AppStore

  • Kennisnet GGD GHOR: actualisatie GGD AppStore communicatietools/toolkit
  • Periodieke mailing via communicatie@ggdghor.nl naar communicatiemedewerkers/adviseurs van de GGD’en
  • Periodieke mailing naar en overleggen met Thebe.