Samenwerking met hogescholen

De al eerder opgestarte samenwerking met diverse hogescholen hebben wij gecontinueerd; we werken nu samen met Zuyd Hogeschool, Hogeschool Leiden en Avans Hogeschool. Studenten onderzoeken concreet apps voor en met GGD AppStore.

De studenten worden begeleid door onze onderzoekers, die ook de eindredactie doen. Het mooie is dat de studenten, behalve de apps functioneel te toetsen, de apps ook in de praktijk van bijvoorbeeld revalidatie toetsen.
Eind 2019 ontwikkelden we met Zuyd Hogeschool, Hogeschool Leiden en National eHealth Living Lab een e-learning, zodat studenten leren hoe ze de apps kunnen onderzoeken.  De studenten werken inmiddels met behulp van een e-learning.

Studenten Communicatie & Media Design van de Haagse Hogeschool hebben afgelopen periode advies gegeven hoe deze e-learning nog verder verbeterd kan worden. Daarnaast wordt er steeds meer een link gelegd met de praktijk. Bijvoorbeeld: studenten onderzoeken revalidatie apps bij een revalidatiecentrum of studenten die een kenniscentrum als Sport en Bewegen bij de inhoudelijke kant van beweegapps betrekken.
Niet alleen studenten onderzoeken apps. Ook medewerkers van Integraal Kankercentrum Nederland zijn ingewerkt op het beoordelen van apps die interessant kunnen zijn voor mensen met diagnose kanker en/of mensen hersteld van kanker. De eindredactie wordt nog altijd door de GGD onderzoekers gedaan. En ook zij worden bijgeschoold. Met Pharos hebben we een workshop verzorgd, waarin onderzoekers getraind zijn om meer inzicht te krijgen waar laaggeletterden tegenaan lopen bij de keuze en gebruik van een app.