Samenwerking met NeLL

Van ZonMW kregen we eind 2019  het verzoek om een onderzoeksvoorstel  in te dienen  voor het opstellen van een beoordelingskader effecten eHealth voor preventie.

Het onderzoeksvoorstel  werd gehonoreerd en kon GGD AppStore als hoofdaannemer in samenwerking met het Nationaal eHealth Living Lab als onderaannemer aan de slag. Doel van het project is om het onderzoekskader van GGD AppStore verder door te ontwikkelen om de effecten eHealth inzichtelijk te maken op het gebied van preventie.

Op 11 maart zijn we gestart met een startbijeenkomst georganiseerd met alle samenwerkende partijen (o.a. RIVM en Pharos).
Vanaf 1 februari 2020 werken we twee jaar lang aan drie onderzoekslijnen:

  • De 1e Onderzoekslijn is de doorontwikkeling van het toetsingskader naar een landelijke toetsingskader met daarin een duidelijke positie voor  preventie en publieke gezondheid.
  • Onderzoekslijn twee gaat over de randvoorwaarden rondom het gebruik van dit toetsingskader. (Denk hierbij aan vraagstukken rondom self-assessment en onderzoek, samenwerking met studenten, samenwerking met andere specialismes zoals GGZ etc.)
  • In de derde onderzoekslijn komen de eerste twee lijnen samen en werken we toe naar een implementatie advies.