Voorbeelden van gebruik in het land van de AppStore

De kerngroep van de GGD Appstore heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in enkele nieuwe samenwerkingsverbanden om de GGD AppStore gericht onder de aandacht brengen bij gebruikers.

Voorbeelden hiervan zijn:

Samenwerking met e-community Samen Beter Westerpark

SamenBeter Westerpark is een van de proeftuinen in Nederland waar gewerkt wordt aan een vitale wijk, waarin bewoners bij elkaar terecht kunnen voor steun als het even nodig is. Een wijkplatform – e community - is ontwikkeld dat kan ondersteunen en wordt vormgegeven door de bewoners zelf: www.samenbeterwesterpark.nl

Zowel via deze website als via de website www.lekkerinjevel.amsterdam voor zorgverleners (ontstaan vanuit het gedachtegoed van SamenBeter/SamenBeter Westerpark en de POH-GGZ van Arkin) is een link gerealiseerd met de GGD Appstore en zijn de apps toegankelijk voor een breed publiek via deze sites.

Samenwerking met Thebe Extra

Ook met Thebe Extra is een intensievere samenwerking besproken.
Ledenvereniging Thebe Extra - met ruim 105.000 leden (huishoudens) in hun werkgebied, West- en Midden-Brabant – maakt haar leden wegwijs op het gebied van welzijn, gezondheid en wonen. De GGD Appstore sluit mooi aan bij de plannen die Thebe Extra heeft om regelmatig apps bij haar leden onder de aandacht te brengen. Nadat de communicatie is opgestart, wil Thebe ook vanuit de leden kijken of zij apps gebruiken die zij graag willen laten beoordelen door de GGD om op te nemen in de appstore. De ledenconsulent van Thebe kan deze apps verzamelen en uiteindelijk doorgeven aan de GGD AppStore kerngroep. Op deze manier is er sprake van een samenwerking die voor beide partijen effectief is.

Fieldlab Amersfoort

In Amersfoort is er een Fieldlab in twee wijken (Kattenbroek en Schothorst) voor zo’n 1100 inwoners om overgewicht te voorkomen en terug te dringen. Dat gebeurt met vier werkgroepen (meetinstrument, gezondheid apps, interventies en chronisch zieken). Deze werkgroepen zorgen ervoor dat diverse mensen en organisaties gekoppeld worden aan deze integrale aanpak. Het fieldlab loopt drie jaar. Voor de gezondheidsapps worden er drie of vier apps uit de GGD Appstore geselecteerd en worden deze apps in dit project op allerlei manieren ingepast. Dat levert een ervaring uit de praktijk op.