Wegwijzer gezondheidsapps

op weg naar een landelijke app-bibliotheek

Bij de presentatie van ons businessplan in de DPGraad melde we al dat VWS bezig was met een verkenning tot krachtenbundeling van elkaar versterkende initiatieven op het gebied van digitaal zelfmanagement gezondheid.

Dat is eind 2019 in een stroomversnelling geraakt. Samen met en in opdracht van VWS (en door VWS actief ondersteund in de vorm van een penvoerder), hebben we met het Nationaal eHealth Living Lab, MIND – GGZ Nl., Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)- Thuisarts.nl, VNG, VNO-NCW een  Verkenningsdocument Wegwijzer Gezondheids-apps ontwikkeld en in december bij de staatssecretaris ingediend. In het verkennings-document hebben we een voorstel uitgewerkt voor een meerjarig programma ‘Wegwijzer Gezondheids-apps’. Nu ligt er inmiddels een eerste projectopdracht om te onderzoeken hoe we met verschillende partijen een landelijke ‘Wegwijzer Gezondheidsapps’ kunnen gaan ontwikkelen. We houden jullie op de hoogte