Pad tot huidige pagina

Nieuwsbrief GGD AppStore december 2020

14 december 2020

Nieuwsbrief GGD AppStore december 2020

Afbeelding

Updates GGD Appstore 2020

In het najaar 2019 mochten we ons businessplan voor GGD AppStore presenteren in de DPGraad. Het businessplan geeft koers en richting voor verdere opschaling van de GGD AppStore. 20 GGD'en sloten zich weer aan voor de komende jaren 2020 en 2021. We gingen, zoals vastgelegd in het businessplan, aan de slag met de uitvoering. Er zijn veel ontwikkelingen, die we graag met jullie delen. We wensen jullie veel leesplezier.

Hieronder volgt een terugblik op GGD AppStore in 2020:

  • Wie is wie in GGD AppStore
  • Grotere inzet op communicatie
  • GGD Appstore – enkele voorbeelden van het gebruik in het land
  • Ambassadeurs gezocht
  • Slimme Zorg Estafette
  • Samenwerking met NeLL: beoordelingskader effecten eHealth en preventie

  • Wegwijzer gezondheidsapps - op weg naar een landelijke bibliotheek
  • CoronaCheck & CoronaMelder

  • Samenwerking hogescholen en andere partijen


Wie is wie in GGD AppStore?

Onderzoeksteam, coördinator en onderzoekers

Het onderzoeksteam is dit jaar flink gewijzigd. In plaats van onderzoekers bij elke GGD zijn er 4 onderzoekers geselecteerd, die nu 1 dag(deel) per week apps onderzoeken en studenten begeleiden e.d.
Deze onderzoekers zijn: Nickee Rutten en Jessie Meis van GGD Zuid-Limburg en Mala Ganpat en Marjolein Donker van GGD Haaglanden.

> zie linkedin

Tevens is Natascha van Riet (West-Brabant) als coördinator gestart, die ook een deel van het ZonMW onderzoek uitvoert.

Kernteam

Al vanaf het begin af is er een “harde kern” bestaande uit Petra van Tiggelen (Amsterdam), Pjer Vriens (Rotterdam) en Monique Westerlaken (regio Utrecht). Het kernteam is begin 2020 uitgebreid met Janine Vervoordeldonk (Haaglanden).


Grotere inzet op communicatie

Onderdeel van het businessplan is meer aandacht voor structurele communicatie. In het voorjaar is een communicatieadviseur aangetrokken om de algehele marketingcommunicatie rondom de GGD AppStore meer te structureren. Dat heeft geresulteerd in een marketingcommunicatieplan 2020, waarin de koers en bijbehorende strategie en middelen vastgelegd zijn. Dit plan is via Kennisnet GGD-GHOR en een mailing gedeeld met de communicatieafdelingen van alle GGD'en.

> Lees door


GGD Appstore – enkele voorbeelden van het gebruik in het land

De kerngroep van de GGD Appstore heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in enkele nieuwe samenwerkingsverbanden om de GGD AppStore gericht onder de aandacht brengen bij gebruikers.

> Lees door


Ambassadeurs gezocht

De onderzoekers van alle GGD’en die voorheen de apps onderzochten, zullen in 2021 gevraagd worden om de GGD AppStore binnen hun eigen GGD organisatie nog meer ‘top of mind‘ te krijgen. Angelina Hammond (GGD Amsterdam), die sinds dit jaar actief is ingezet voor de promotie en communicatie rondom de GGD AppStore, zal hen hierbij ondersteunen.
Hierbij de volgende oproep aan alle GGD onderzoekers: Wil jij ook helpen in het verder uitdragen van de GGD AppStore? Meld het via info@ggdappstore.nl. Alvast bedankt!


GGD AppStore doet ook mee met Slimme Zorg Estafette

De GGD AppStore kerngroep is druk bezig met de voorbereidingen voor de landelijke Slimme Zorg Estafette: februari 2021 staat dan in het teken van slimme (gezondheids)zorg en innovatie. Dit is de opvolger van de landelijke eHealthweek die voorheen eind januari werd gehouden.
Samen met eindgebruikers willen we apps gaan testen en onder meer in de regio West en Zuid-Nederland organiseren we online sessies. Houd de Slimme Zorg Estafette website dus goed in de gaten! slimmezorgestafette.nl

Wil je zelf ook een activiteit over slimme gezondheidszorg organiseren? Geef het aan via rubriek Activiteit organiseren op de website. slimmezorgestafette.nl/activiteit-organiseren


Samenwerking met NeLL: beoordelingskader effecten eHealth en preventie

Van ZonMW kregen we eind 2019 het verzoek om een onderzoeksvoorstel in te dienen voor het opstellen van een beoordelingskader effecten eHealth voor preventie.

> Lees door


Wegwijzer gezondheidsapps - op weg naar een landelijke bibliotheek

Bij de presentatie van ons businessplan in de DPGraad melde we al dat VWS bezig was met een verkenning tot krachtenbundeling van elkaar versterkende initiatieven op het gebied van digitaal zelfmanagement gezondheid.

> Lees door


CoronaCheck & CoronaMelder

In 2020 is ook de GGD AppStore druk bezig met corona. Er zijn diverse corona apps verschenen, waarvan er twee ook door de GGD AppStore zijn beoordeeld.

> Lees door


Samenwerking met hogescholen

De al eerder opgestarte samenwerking met diverse hogescholen hebben wij gecontinueerd; we werken nu samen met Zuyd Hogeschool, Hogeschool Leiden en Avans Hogeschool. Studenten onderzoeken concreet apps voor en met GGD AppStore.

> Lees door


Afbeelding