Pad tot huidige pagina

Over Amsterdam Rookvrij

De GGD Amsterdam maakt zich hard voor een rookvrij Amsterdam. Dit doen we samen met gemeenten, (zorg)instellingen en maatschappelijke organisaties in de regio.

In onze GGD-regio wordt het meest gerookt, namelijk door een kwart van de volwassen inwoners. In de gemeente Amsterdam rookt zelfs 27% van de volwassenen. Dit percentage rokers ligt ver boven het landelijk gemiddelde (21%). Positief is dat onder scholieren steeds minder tweedeklassers roken. Bij de vierdeklassers zet de daling van het aantal rokers helaas (nog) niet door. We vinden het belangrijk dat ieder kind in onze regio de kans krijgt om volledig rookvrij op te groeien. Iedere week beginnen in Nederland nog steeds honderden kinderen met roken. Als zij blijven roken, is de kans meer dan 50% dat zij aan de gevolgen daarvan overlijden.

Nationaal Preventieakkoord: naar een rookvrije samenleving

Gezien de impact die roken op de volksgezondheid heeft, is de GGD Amsterdam al jaren bezig met het ontmoedigen van tabaksgebruik. Met het landelijke Nationaal Preventieakkoord als extra steun in de rug is het nu tijd om een volgende stap te zetten richting een rookvrije samenleving. De ambities van dit Nationaal Preventieakkoord zijn dat in 2040 0% van de jongeren en zwangere vrouwen rookt en dat minder dan 5% van de inwoners van 18 jaar en ouder rookt. Om deze ambities te realiseren werken we samen met de gemeenten, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en bewoners(organisaties)  in de regio.

Cijfers rookgedrag

Bekijk de actuele cijfers over het rookgedrag van de inwoners van onze GGD regio op www.ggdgezondheidinbeeld.nl.

Tabaksontmoedigingsbeleid gemeente Amsterdam

Gezien de impact die roken op de volksgezondheid heeft, heeft Amsterdam er als eerste gemeente voor gekozen om tabaksontmoediging in een aparte beleidsnotitie op te nemen. Het huidige beleid is in december 2019 vastgesteld door de gemeenteraad en richt zich op drie speerpunten:

Het realiseren van een rook- en tabaksvrije omgeving

Zien roken, doet roken. Om echt te voorkomen dat jongeren beginnen met roken is het belangrijk dat jongeren opgroeien in een rook- en tabaksvrije omgeving. Daarmee beschermen we ze tegen schadelijk meeroken en ook tegen de verleiding om zelf te gaan roken. Een rook- en tabaksvrije omgeving maakt het ook voor rokers makkelijker om te stoppen. Bovendien versterkt het de norm dat roken niet normaal is en dat tabaksproducten geen normale producten zijn.

Voorkomen dat jongeren beginnen met roken

Jongeren groeien op in een gezin, gaan naar school en nemen deel aan allerlei sociale activiteiten waarin roken al dan niet de norm is. Het terugdringen van roken onder jongeren vraagt dan ook om een brede inzet gericht op de directe leefomgeving van de jongeren. De ambitie is dat in 2030 geen enkele Amsterdamse jongere meer rookt. Zij zijn de rookvrije generatie. Om dit te bereiken zijn er verschillende activiteiten gericht op een rookvrije start, rookvrij spelen en sporten en rookvrij onderwijs.

Stimuleren dat Amsterdammers stoppen met roken

Roken is een ernstige verslaving. Rokers hebben gemiddeld meerdere pogingen nodig om te stoppen. Een belangrijk onderdeel van het realiseren van een rookvrije generatie en een rookvrij Amsterdam is het stimuleren van rokers om te stoppen met roken en hen daarbij te ondersteunen. Ook de gemeente heeft een belangrijke rol in het goede voorbeeld geven en de rookvrije boodschap uitdragen. De ambitie is dat in 2040 minder dan 5% van de inwoners van Amsterdam van 18 jaar en ouder rookt.

Samen met regionale en landelijke initiatieven

Een rookvrije samenleving realiseren lukt ons als GGD niet alleen. Dat hoeft ook niet want er zijn al veel organisaties actief op dit gebied. Zoals het Amsterdams Rookalarm waar ondertussen een groot deel van de zorginstellingen in de regio in vertegenwoordigd is. Daarnaast zijn we onderdeel van het netwerk Nederland Rookvrij. Hierin zijn de organisaties verenigd die zich inzetten voor een rookvrije generatie en de ambities  van het Nationaal Preventieakkoord. Verder zijn we als samenwerkingspartner verbonden aan verschillende landelijke onderzoeken.