Training Handelen bij (een vermoeden van) seksueel misbruik voor Raad voor de Kinderbescherming locatie Amsterdam 2023

Opzet training Handelen bij (een vermoeden van) seksueel misbruik voor Raad voor de Kinderbescherming locatie Amsterdam 2023.

24 mei en 7 juni 2023 of 19 juni en 3 juli 2023

Leervragen:

 • Hoe ga je een gesprek aan over ongewenste seksuele ervaringen? Het is zo privé, mag ik er wel naar vragen? Welke woorden gebruik je hiervoor? Zijn er binnen de verschillende culturen andere woorden voor?
 • Stel een kind vertelt over seksueel misbruik: wat doet dat met mij als professional? En wat moet ik dan doen? Hoe ga ik om met geheimhoudingsplicht?
 • Wanneer stop je het gesprek? Tot hoever ga je als onderzoeker? Maar je wilt ook niet het gesprek abrupt stoppen. Een kleine aanvulling onder het derde bolletje bij de leervragen: vooral in relatie tot taxatiegesprekken. Hoe ver kan je gaan als raadsonderzoeker en wat is voor de taxatiegesprekken?

De focus van de training komt te liggen op: signaleren en bespreekbaar maken. Het competenter, meer senang, voelen met het onderwerp. Je eigen normen en waarden. (Tegen)overdracht. Hoe het onderwerp te borgen binnen de organisatie zodat de kennis levend blijft en verspreid wordt.

Inleiding

Sinds juni 2005 werken diverse organisaties in Amsterdam samen in het Adviesteam Seksueel Misbruik. In dit multidisciplinaire team worden adviesvragen besproken van professionals die seksueel misbruik binnen een afhankelijkheidsrelatie vermoeden. De slachtoffers zijn kinderen of jongeren (onder de 18 jaar) of volwassenen met een verstandelijke beperking. Doel van de besprekingen is professionals te adviseren over de aanpak ten aanzien van het slachtoffer, de dader/pleger en eventueel andere betrokkenen.

Uit de wekelijkse casuïstiekbesprekingen van het ASM blijkt dat het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel misbruik belangrijke aandachtspunten zijn voor hulpverleners. Signalen blijven vaak onopgemerkt en hulpverleners blijken onvoldoende toegerust om de problematiek adequaat aan te pakken. Scholing van professionals is daarom belangrijk.

In 2010 is in samenwerking tussen het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD Amsterdam, BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam, Veilig Thuis en MeerMogelijkheden een scholingsprogramma ontwikkeld.

Het scholingsprogramma is gericht op het leren omgaan met (vermoedens van) seksueel misbruik en beslaat twee dagen waarvan een gedeelte e-learning is. De e-learning is ondergebracht bij het platform: A New Spring. Dat betekent dat deelnemers naast het lezen van de literatuur en het volgende van de trainingsdag per dag nog twee uur werken in het platform. Dit door in te loggen via mailadres met wachtwoord.
De e-learning is opgebouwd uit lesmateriaal, illustraties (beeldmateriaal) met vragen, een kennistoets en verschillende inleveropdrachten die door trainer worden beoordeeld.

Doelen

 • Kennis hebben over de “normale” seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren
 • Vaardigheden hebben om met ouders, kinderen en jongeren over seksualiteit te praten
 • Kennis hebben over de belangrijkste aspecten van seksueel misbruik (kwantitatieve gegevens over plegers en slachtoffers, veroorzakende en in standhoudende factoren, gezinsdynamiek en gevolgen)
 • Inzicht hebben in eigen normen en waarden, (tegenoverdrachts) gevoelens rondom deze problematiek
 • Kennis hebben over het signaleren van mogelijk seksueel misbruik
 • Inzicht hebben in “drempels” die het moeilijk maken mogelijk seksueel misbruik te signaleren
 • Vaardigheden ontwikkelen m.b.t. het bespreekbaar maken van een vermoeden van seksueel misbruik met het kind en de ouder(s)
 • Vaardigheden ontwikkelen m.b.t. het inventariseren van mogelijke grensoverschrijdingen bij jongeren en opvoeders (bed- en bad gewoontes, getuige zijn van enz.)
 • Kennis hebben van en rekening kunnen houden met culturele aspecten in het signaleren en bespreekbaar maken van seksueel misbruik

Deelnemers

29 medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming hebben aangegeven interesse te hebben.

Data en tijden

Twee dagen van zeven uur. Er wordt live gewerkt van 9.30 - 12.30 uur en van 13.00 -15.00 uur. Daarna staat er een blok e-learning van 2 uur klaar voor deelnemers.

 • Groep 1: 24 mei en 7 juni 2023
 • Groep 2: 19 juni en 3 juli 2023
 • Minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers

Locatie

Op locatie bij de Raad Amsterdam.

Trainers

De training wordt ontwikkeld en uitgevoerd door Lennie Staats van BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam en Mechel Mangelmans van MeerMogelijkheden.

Voorbereiding voor deelname training via e-learning

 • Hoe ga je nu om met signalen en/of vermoedens van seksueel misbruik?
 • Waar ben je tevreden over en waar loop je tegenaan?
 • Wat is jouw motivatie voor het volgen van de training?
 • Wat is je leerdoel voor deze training?
 • Literatuur dag 1 lezen en kennistoets

Conceptprogramma

Dag 1: Normale seksuele ontwikkeling, seksuele grensoverschrijdingen en seksueel misbruik

 • Welkom, kennismaking en leerdoelen
 • Seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren
 • Praten met jongeren en ouders over seksuele ontwikkeling en opvoeding
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Belangrijkste aspecten van seksueel misbruik
 • Bespreekbaar maken van vermoedens met jongeren en ouders
 • Evaluatie en afronding

Verder via e-learning, 2 uur

 • Illustratie praten met kinderen en bijbehorende vragen
 • Voorbereiding dag 2; eigen casus
 • Literatuur dag 2 lezen

Dag 2: Omgaan met (vermoedens van) seksueel misbruik

 • Welkom en bespreking e-learning
 • Signaleren: wat zijn signalen en hoe herken je ze?
 • Objectivering van signalen en concreet maken van een vermoeden
 • Signaleren a.d.h.v. format
 • Theorie over geheimhouding
 • Theorie gezinsdynamiek na onthulling
 • Gespreksvoering na onthulling
 • Borging
 • Evaluatie en afronding

Verder via e-learning 2 uur

 • Opdracht signaleren a.d.h.v. casus – inleveropdracht
 • Illustratie gespreksvoering met (pleeg) ouders en bijbehorende vragen
 • Borging: plan van aanpak

Voor deze training gelden de volgende randvoorwaarden:

 • Deelnemers zijn verplicht alle bijeenkomsten bij te wonen.
 • Deelnemers hebben vooraf hun leerdoelen geformuleerd.
 • Deelnemers zijn bereid om kritisch naar zichzelf te kijken en in staat tot zelfreflectie.

De training is gericht op het uitbreiden van het handelingsrepertoire. Uitgangspunt hierbij is het competentiemodel; het werken met de deskundigheid en ervaring die de deelnemer al heeft. De training wordt afgestemd op de vraag van de deelnemers.

Literatuurlijst

Volgt later.

Inschrijvingsformulier