Kort nieuws InZicht september 2021

Twee- of Meersporenteam (TMT) wordt Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM)

Sinds juni 2005 biedt het Twee- of Meersporen Team (TMT) bij vermoedens van seksueel misbruik Maar waar staat TMT nu eigenlijk voor en wat doen jullie precies? Zaak om mee te gaan met de tijd: we zetten alles op alles om hulpverleners, kinderen, ouders en verzorgers zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Daar hoort een nieuwe webpagina bij met uitleg over wat we doen en hoe we ieders privacy waarborgen én daarmee een nieuwe naam: voortaan heet het TMT het Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM). Zo maken we meteen duidelijk waar we voor staan, voor álle betrokkenen.

Proefschrift ‘Fostering Traumatized Children’

Carolien Konijn, senior onderzoeker bij Levvel, is in mei gepromoveerd op onderzoek naar mogelijkheden om de stabiliteit van kinderen die in een pleeggezin wonen te vergroten.

Kinderen die om verschillende redenen niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien, worden vaak in een pleeggezin geplaatst. Het vertrek van huis, gecombineerd met eerdere traumatische jeugdervaringen, kan leiden tot onveilige hechtingsrelaties en gedragsproblemen. Dit soms onbegrepen gedrag van het pleegkind vormt voor veel pleegouders een uitdaging. Hierdoor eindigen relaties veel pleegzorgplaatsen eerder dan gepland en verhuizen de kinderen naar een ander pleeggezin of een vorm van residentiële jeugdhulp. Dit bedreigt het welzijn en de geestelijke gezondheid van kinderen.

Caroline's proefschrift toont aan dat behandeling en interventies beschikbaar zijn en ook verschil lijken te maken. Het blijkt dat het van cruciaal belang is dat pleegouders het vermogen hebben om vanuit het perspectief van het kind de gevoelens, emoties en wensen van het kind te begrijpen.

Let’s Talk About YES!

In de vorige nieuwsbrief besteedden we al aandacht aan de publiekscampagne van Amnesty International.

Met Let’s Talk About YES! wil de organisatie via een grassrootscampagne de zedenwetgeving moderniseren en de opvang van en zorg voor slachtoffers verbeteren. Inmiddels worden met hoger onderwijsinstellingen gesprekken gevoerd over beter beleid voor studenten die slachtoffer worden.

De VU ondertekent als eerste instelling het manifest. We volgen de campagne met grote belangstelling en kijken uit naar de volgende ondertekenaars! 
Vu Amsterdam ondertekent als 1e universiteit Amnesty manifest tegen seksueel geweld

Nieuwe informatietool Centrum Seksueel Geweld (CSG)

Heeft iemand een nare seksuele ervaring meegemaakt en hulp nodig? De vragen in deze informatietool begeleiden naar passende hulp die aansluit bij jouw situatie, wensen en mogelijkheden: https://centrumseksueelgeweld.nl/hulp/