Publicaties en websites Inzicht september 2021

Publicaties

Toolkit KIS voor ouders: praten over shame sexting

Een steeds groter deel van het leven van een steeds groter wordende groep jongeren speelt zich online af. Online en offline vallen niet altijd meer van elkaar te scheiden en het is dus niet gek dat ook een stukje seksuele ontwikkeling online plaatsvindt.

Online gedrag van jongeren is vaak onzichtbaar voor ouders en bij online seksueel grensoverschrijdend gedrag komt veel stigma kijken.

Om professionals toe te rusten in het voeren van (groeps)gesprekken met ouders ontwikkelde KIS een aantal producten: een brochure, een overzichtskaart met handige linken en een animatiefilmpje. 
Toolkit voor ouders: praten over shame sexting

Studenten over verkrachting

Onderzoek naar verkrachting onder studenten, hoe ze ermee omgaan en hoe ze erover denken.

I&O Research in opdracht van Amnesty International (2021). Uit dit landelijke onderzoek komt naar voren dat 11% van vrouwelijke studenten en 3% van mannelijke studenten verkrachting of aanranding meemaakt.
Een op tien vrouwelijke studenten tijdens studietijd zonder instemming gepenetreerd.

Towards increased understanding of integrated Youth Care: a qualitative evaluation of facilitators and barriers for professionals

Nooteboom, L.A. (2021).
Gezinnen met problemen op verschillende levensgebieden krijgen vaak te maken met een veelheid aan professionals en organisaties. Integrale hulp wordt gezien als oplossing om versnippering in hulpverlening tegen te gaan.

In haar proefschrift onderzoekt Laura Nooteboom de werkzame en belemmerende elementen van integraal werken voor professionals in de jeugdhulp. Deze vragen werden bekeken vanuit verschillende perspectieven: een systematisch literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek met professionals uit de jeugdhulp en kwalitatief onderzoek met ouders uit kwetsbare gezinnen.

In een overzicht om bijvoorbeeld een teamoverleg soepel en efficiënt te laten verlopen staan praktische handvatten en 6 aanbevelingen: 
Schema Integraal Werken (PDF, 313 kB)

Proefschrift Towards increased understanding of integrated youth-care

Websites

https://www.coloredqollective.org
Colored Qollective is een in 2018 opgerichte organisatie die zich specifiek richt op de positie en veiligheid van lesbische-, homoseksuele-, biseksuele-, transgender-, queer-, intersekse en aseksuele personen van kleur.

Maandelijks organiseren zij zogeheten ‘safe space meetings’ in de vorm van groepsbijeenkomsten en sociale evenementen. Hier wordt een fysieke, veilige plek geboden voor personen die te maken (kunnen) krijgen met meerdere vormen van uitsluiting en onderdrukking.

Daarnaast verzorgt Colored Qollecteve trainingen en workshops door het hele land, doen zij mee aan congressen en symposia en zijn verantwoordelijk voor verschillende projecten rondom dit thema.