Kort nieuws InZicht september 2022

Aandacht voor seksuele uitbuiting met campagne ‘Niet mijn kind’

Van onderbuikgevoel naar nachtmerrie. Per jaar worden honderden jongeren in Nederland uitgebuit door een mensenhandelaar. Ze worden gedwongen om seks te hebben tegen betaling. ‘Niet mijn kind’, Zullen de meeste ouders denken. Maar op de website nietmijnkind.nl lees je de verhalen van doodnormale ouders. Zij hadden geen idee wat er zich in het leven van hun zoon of dochter afspeelde. Ja, er waren wel onderbuikgevoelens, een niet pluis-gevoel, maar wat moesten ze daarmee? Bezoek nietmijnkind.nl voor ervaringen van ouders en tips over hoe je als ouder zicht kunt krijgen op de online wereld van je kind. Hoe ga je het gesprek aan? Hoe herken je seksuele uitbuiting? Deze website is een samenwerking van Koraal, Fier en Sterk Huis.

Compassietevredenheid, zelftest: zorg jij als hulpverlener wel goed voor jezelf?

Het is alweer ruim 3 jaar geleden dat ons project: ‘Compassietevredenheid voor traumahulpverleners’ het levenslicht zag. Werken met traumaslachtoffers kan compassiemoeheid en (secundaire traumatische) stress veroorzaken en dus een gezondheidsrisico voor hulpverleners vormen. Samen met acht professionals zijn wij op zoek gegaan naar praktische tips om je hierbij te helpen. In deze drukke tijden met hoge uitvalcijfers, bieden wij jullie de brochure Ik zorg voor anderen maar zorg ik ook voor mezelf? en een zelftest nogmaals aan.
Website Compassietevredenheid voor traumahulpverleners.

Animatie over het voorkomen van stereotypen van binnenlandse seksuele uitbuiting

Uitbuiting bestrijden begint met het herkennen ervan. Binnenlandse seksuele uitbuiting is een vorm van mensenhandel die moeilijk te doorgronden is. Om tot een effectievere aanpak te komen, moeten we verder kijken dan het stereotiepe beeld.
Daarom heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen een animatie laten maken. Het doel van de animatie is om de complexe dynamiek tussen dader en slachtoffer inzichtelijk te maken. Binnenlandse seksuele uitbuiting is vaak veel ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. De boodschap die de Nationaal Rapporteur met deze animatie willen overbrengen is: wees je bewust van eigen aannames, hou ogen en oren open voor de niet-stereotiepe situaties en blijf vragen stellen.

Voor in de agenda: interessante congressen dit najaar

30 september NtVP jaarcongres: Psychotrauma door systemen heen’

Het NtVP jaarcongres ‘Psychotrauma door systemen heen’ sluit aan op het interview met Marja Rexwinkel in deze nieuwsbrief. Op dit congres wordt vrijdag 30 september 2022 aandacht besteed aan de verschillende systemen waarbinnen psychotrauma plaatsvindt. Van het stresssysteem naar het gezin of de familie waarin iemand zich bevindt, de organisatie waar iemand werkt en maatschappij waarin iemand leeft. Daarnaast komen de systemen aan bod die invloed hebben op het herstel. Wat beïnvloedt elkaar en wat houdt klachten in stand? Het congres biedt kennisdeling over deze vragen met als doel om systemen beter te gaan begrijpen en effectiever in te kunnen zetten. Website NtVPcongres.

13 oktober 10 jaar CSG Gelderland Zuid- en Midden: ‘Wegkijken kan niet meer’

Het CSG Gelderland-Zuid en-Midden viert 13 oktober 2022 haar 10-jarige bestaan middels het Congres Wegkijken kan niet meer - Signaleren en handelen bij seksueel misbruik. Deze dag in het Experience Center in Nijmegen zit propvol lezingen en workshops over onder andere de seksuele ontwikkeling van kinderen, partydrugs en seksueel geweld en traumatische seksuele ervaringen bij vluchtelingen. Website CSG-congres.

9 november Act4Respect eindcongres: ‘Voorkom gendergerelateerd geweld’

Atria (Kennisinstituut voor Vrouwengeschiedenis en Emancipatie) en Rutgers (Kenniscentrum voor seksualiteit en seksuele gezondheid) zetten zich actief in om gendergerelateerd geweld te voorkomen. Samen zijn zij in 2018 Act4Respect gestart: een bewustwordingscampagne waarin we een nieuwe generatie jongeren op weg helpen respectvol om te gaan met genderverschillen. Tijdens het gratis eindcongres 9 november 2022 ontdekken professionals de visie, tools, trainingen, maar ook de lessen na vijf jaar Act4Respect, en bieden zij concrete handvatten die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Website Act4Respect.