Publicaties en websites Inzicht september 2022

Publicaties

Wetenschappelijk onderzoek in zedenzaak Amsterdam

De GGD Amsterdam en het Amsterdam UMC - locatie AMC doen wetenschappelijk onderzoek bij kinderen en ouders die betrokken zijn bij de Amsterdamse zedenzaak. Begin dit jaar is er een eerste onderzoeksrapport gepubliceerd met resultaten en aanbevelingen. Deze publicatie is bedoeld voor professionals die te maken kunnen hebben met kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt en hun ouders. Denk aan zorgmedewerkers, (zeden)politie, onderzoekers en beleidsmakers.
De Amsterdamse zedenzaak is een (privacy) gevoelige zaak. In het belang van de gezondheid en het welzijn van de slachtoffers en hun familieleden willen wij media-aandacht zoveel mogelijk beperken. Gelieve zorgvuldig om te gaan met (het delen van) dit rapport.

Het Praatboek: voor kinderen die te maken krijgen met veiligheidsafspraken

Het Praatboek is voor kinderen in de basisschoolleeftijd die onveilig opgroeien en daardoor te maken krijgen met veiligheidsafspraken. Het laat kinderen meer grip ervaren op het doorgaans ingewikkelde en ingrijpende traject van jeugdbescherming. Het kan worden gebruikt in gesprekken met medewerkers van Veilig Thuis, het wijkteam, jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming en/of hulpverlening die is gericht op het verbeteren van de veiligheid. Het praatboek is hier te bestellen

Websites

Project MomS: hulp aan moeders en kinderen die geboren zijn uit seksueel geweld

Project MomS, - ‘MOeders Met kind geboren uit Seksueel geweld’ biedt informatie en hulp aan moeders met een kind uit seksueel geweld en aan kinderen die (vermoeden dat ze) geboren zijn uit seksueel geweld. Het project heeft als doel het voorkomen van moeder-kind relatieproblematiek en om bij ernstige problematiek sneller naar passende zorg te geleiden. Ook hulpverleners kunnen op de website moms.nl terecht voor advies en informatie. Het project is uitgevoerd door onderzoekers en klinisch psychologen binnen het Psychotraumacentrum Zuid Nederland van Reinier van Arkel in samenwerking met het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen.

WTFFF!? Interactief platform voor jongeren over online seksueel grensoverschrijdend gedrag

5 jonge mensen werden gechanteerd, geshamed en misbruikt met naaktfoto’s. WTFFF!? Op het interactief platform wtfff.nl lees je hun verhalen. Een interactief platform dóór en vóór Gen-Z; de eerste generatie die opgroeit met social media. WTFFF!? speelt in op de informatie- en hulpbehoeften van jongeren na het meemaken van online seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik. En verwijst door naar gespecialiseerde hulp.