InZicht september 2022

Nieuwsbrief van Steunpunt Seksueel Geweld
30 augustus 2022

InZicht september 2022

Afbeelding

In dit nummer

Een interview met Infant Mental Health specialist Marja Rexwinkel over (relationeel) trauma en de ouder-kindrelatie. Verder nog de CSG update, kort nieuws, publicaties en website tips.


Interview: Met een baby naar de psycholoog?!

Relationeel trauma en het belang van de Infant Mental Health specialist. Een interview met Marja Rexwinkel. 

Een kindje dat weigert te eten of te slapen kan ouders tot wanhoop drijven. Zeker wanneer een (medische) oorzaak hiervoor niet gevonden kan worden.
Het indringende huilen van een baby kan voor ouders soms ook een trauma trigger zijn. Het huilen roept oude emoties, onverwerkt verlies of nare ervaringen uit het verleden op. Zo sterk dat de ouder-kind relatie erdoor verstoord kan raken.

Traumatische ervaringen van de ouder of het jonge kind kunnen hun weerslag hebben op het ouderschap en de ontwikkeling van het kind. Marja Rexwinkel, IMH-specialist bij de OuderKindLijn, vertelt hoe zij hierbij kan helpen.


Afbeelding

Lees verder

De update van het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland met:

 • De jaarcijfers van 2021
 • Campagnenieuws: publiciteitscampagne gericht op mannelijke slachtoffers
 • Het nieuwe verhalencentrum op de website
 • Aandacht voor Julia & Romeo Qracht; een ambulant ondersteuningstraject van Qpido en het CSG gericht op het afnemen van traumaklachten voor jongeren.

Afbeelding

Kort nieuws

 • Aandacht voor seksuele uitbuiting met campagne ‘Niet mijn kind’
 • Compassietevredenheid, zelftest: zorg jij als hulpverlener wel goed voor jezelf?
 • Animatie over het voorkomen van stereotypen van binnenlandse seksuele uitbuiting
 • Voor in de agenda: interessante congressen dit najaar

Publicaties en websites

 • Wetenschappelijk onderzoek in zedenzaak Amsterdam
 • Het Praatboek: voor kinderen die te maken krijgen met veiligheidsafspraken
 • Project MomS: hulp aan moeders en kinderen die geboren zijn uit seksueel geweld
 • WTFFF!? Interactief platform voor jongeren over online seksueel grensoverschrijdend gedrag

Afbeelding

Lijst

Colofon

InZicht 63 - september 2022

InZicht is een uitgave van het Steunpunt Seksueel Geweld
T: 020 555 5227. 
E: ssga@ggd.amsterdam.nl 
W: ggd.amsterdam.nl/seksueel-geweld

Verschijnt 2 maal per jaar.

Redactie
Justine Wildöer, Marjolein Leguijt, Anouk Devens, Vera Schüller.

Verspreiding
Gratis onder hulpverleners in Amsterdam en omgeving. Gebruik van teksten en artikelen uit de nieuwsbrief met bronvermelding is toegestaan.


Lijst

Contact

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief.

Heeft u vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief of wilt u iets doorgeven? Neem contact met ons op via de mail, zie colofon.