Pad tot huidige pagina

Themabijeenkomst SSGA

De eerstvolgende themabijeenkomst was op 15 april 2021.

Masterclass inclusieve gezondheidszorg

Presentatie: Barbara Oud – trainer Women Inc.

Is de zorg voor slachtoffers en plegers van seksueel geweld voldoende inclusief?

Elke dag ziet een zorgverlener veel verschillende mensen. Mannen en vrouwen, non-binaire, trans en intersekse personen. Mensen die bijvoorbeeld hetero, homo, lesbisch of bi+ zijn. Op dit moment krijgen niet al die mensen zorg die bij hen past, ondanks dat zorgverleners de beste bedoelingen hebben. Door onwetendheid, schaamte en onbewuste aannames sluit de zorg niet altijd goed aan. Ook bij slachtoffers of plegers van seksueel geweld kan dit spelen. Door samen te werken aan inclusieve gezondheidszorg, krijgt wél iedere patiënt of cliënt de zorg die die nodig heeft. Zo maken we hulp voor iedereen toegankelijk en effectief.
Maar inclusieve gezondheidszorg, wat houdt dat precies in? Hoe ziet diversiteit op het gebied van sekse, gender en seksuele oriëntatie er in de praktijk uit? Welke gezondheidsrisico’s lopen verschillende groepen mensen? Hoe kan je er voor zorgen dat je iedereen passende zorg biedt?

De Masterclass Inclusieve Gezondheidszorg wordt aangeboden door de Alliantie Gezondheidszorg op Maat, bestaande uit WOMEN Inc., Rutgers & COC Nederland. De Alliantie maakt het publiek, de (eerstelijns) zorgsector en de overheid bewust van de rol die sekse, gender, seksuele oriëntatie en levensloop spelen bij aandoeningen en de behandeling ervan. Meer informatie over de Alliantie vind je op www.komteenmensbijdedokter.nl

De masterclass wordt gegeven door Barbara Oud (zij/haar). Barbara Oud is specialist diversiteit & inclusie en is onder andere werkzaam als trainer voor WOMEN Inc. Ze is sinds de start betrokken bij de Alliantie, en werkt gepassioneerd aan een inclusieve samenleving.