Pad tot huidige pagina

Meldingen toezichthouder

Aanbieders van Wmo-voorzieningen zijn verplicht onverwijld melding te doen van calamiteiten en geweldsincidenten op grond van art. 3.4, Wmo.

Onverwijld melden houdt in dat u binnen 3 werkdagen moet melden.

Bij twijfel of er sprake is van een calamiteit of geweldsincident dan kunt u ook besluiten eerst zelf te onderzoeken. Daar heeft u maximaal 6 weken de tijd voor. Ontdekt u dat het gaat om een calamiteit? Dan dient u alsnog binnen 3 werkdagen de conclusie te melden. Twijfelt u na 6 weken nog of het een calamiteit is, dan adviseren wij om de gebeurtenis alsnog te melden via het online meldingsformulier.

Aanbieders dienen uiterlijk binnen zes weken melding te doen van een calamiteit wanneer incidenten of gebeurtenissen voldoen aan de volgende criteria:

 • Is sprake van een onverwachte gebeurtenis?
 • Is sprake van een ernstig schadelijk gevolg voor betrokken?
 • Is sprake van een verband met de kwaliteit van de geboden voorziening?

Bij het melden van een calamiteit dient de meldende instantie dus al onderzocht te hebben of voldaan wordt aan bovengenoemde.

Aanbieders dienen melding te doen van een geweldsincident wanneer deze voldoet aan de volgende criteria:

 • Is sprake van lichamelijk en/of geestelijk en/of seksueel geweld?
 • Is een cliĆ«nt en/of medewerker betrokken bij het incident?
 • Is het incident voorgevallen bij de verstrekking van de voorziening?

Melding doen

Voor aanbieders die een contract hebben met de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen geldt dat een melding van een calamiteit en/of geweldsincident ook rechtstreeks bij de betreffende gemeente moet worden gedaan.

Gemeenten Aalsmeer en Amstelveen:

 • Tijdens kantooruren:
  Renate Zwarts, kwaliteitsadviseur Wmo-voorzieningen, (020) 540 4302, email: r.zwarts@amstelveen.nl of
  Ineke Tap, afdelingshoofd Sociale voorzieningen, (020) 540 4590, email: w.m.tap@amstelveen.nl
 • Na kantooruren in geval van calamiteiten: Openbare Orde en Veiligheidspiket, (020) 540 4891. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar en wordt gebruikt door de gemeentelijke piketambtenaar van de samenwerkende gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn of Ouder-Amstel. Zij zullen de crisisorganisatie die nodig is in gang zetten.

Heeft u een contract met de Gemeente Amsterdam en verwacht u maatschappelijke onrust of is er sprake van media-aandacht? Neem dan ook telefonisch contact op met:

Gemeente Amsterdam, afdeling Zorg:

 • Tijdens kantooruren: Chris Smissaert, 06 3900 2521
 • Na kantooruren: Annemarie Stokman, manager Zorg, 06 1097 5898

Vragen?

Neem contact op met de toezichthouder via: toezichtwmo@ggd.amsterdam.nl, of 020 555 5581.

Heeft u een melding gedaan via het online meldingsformulier? De toezichthouder neemt dan binnen drie werkdagen contact met u op.