Pad tot huidige pagina

Informatie voor deelname aan onderzoek naar “Improving child vaccination communication”

Geachte heer/mevrouw,

U heeft zojuist toestemming gegeven om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door GGD Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Meedoen is geheel vrijwillig. Hieronder geven we meer uitleg over het doel van dit onderzoek. U bent vrij om het onderzoek en uw deelname met anderen te bespreken. Neem vooral contact op met de onderzoeker als u iets niet duidelijk vindt. Zij staat u graag te woord.

  1. Doel van het onderzoek

Het belangrijkste doel van dit project is om de communicatie te verbeteren tussen ouders en zorgverleners over kindervaccinatie. Wij hopen hiermee de vaccinatiegraad te helpen verhogen zonder dat dit ten koste gaat van de relatie tussen ouders en zorgverleners. Beide partijen - ouders van wie de kinderen een vaccinatieafspraak gemist hebben én zorgverleners – ervaren de gesprekken tot nu toe als onplezierig en weinig zinvol. Met dit onderzoek brengen we gesprekspatronen in kaart die deze negatieve ervaringen kunnen verklaren. Daarnaast kijken we naar gesprekspraktijken die door beide partijen als positief worden behandeld.

  1. Mogelijke voor- en nadelen

U heeft zelf geen (direct) voordeel van meedoen aan dit onderzoek, maar de resultaten worden gebruikt om zorgverleners te trainen in het voeren van een goed gesprek met ouders. Mocht u zich op welke manier dan ook ongemakkelijk voelen over de opname, neemt u dan vooral contact op met de onderzoeker. Uw gegevens kunnen op elk gewenst moment uit het onderzoek verwijderd worden.

  1. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

Wilt u niet langer meedoen aan het onderzoek? Dan is dat mogelijk. U mag tijdens het onderzoek stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker.

  1. Gebruik en bewaren van uw gegevens

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Het gaat om gegevens zoals uw naam, de naam van familieleden (kinderen), en gezondheidsinformatie die tijdens het gesprek is gedeeld.  Elke proefpersoon krijgt een code die op de gegevens komt te staan. Dit heet gecodeerd. Uw naam wordt dan niet meer gebruikt.

Uw gegevens

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoekers weten welke code u heeft. Voor het onderzoek worden uw onderzoeksgegevens gecodeerd gedeeld met GGD Amsterdam. De onderzoeksgegevens zijn bij publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift en bij de GGD niet naar u te herleiden.

De onderzoeker bewaart uw gegevens tien jaar. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens

U kunt de onderzoeker vragen om een elektronische kopie van gegevens die u heeft aangeleverd.

Voor meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de onderzoekers van dit onderzoek van Vrije Universiteit Amsterdam via b.r.huma@vu.nl. Bogdana Huma en Hedwig te Molder zijn verantwoordelijk voor het volgen van de regels voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u ontevreden bent over hoe wordt omgegaan met uw privacy, dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via functionarisgegevensbescherming@vu.nl. Ook kunt u zelf terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

  1. Geen vergoeding voor meedoen

Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u geen onkostenvergoeding.

  1. Heeft u vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam.

Contactgegevens

Prof. dr. Hedwig te Molder: h.f.m.te.molder@vu.nl

Dr. Bogdana Huma: b.r.huma@vu.nl

Bedankt voor uw aandacht!