Pad tot huidige pagina

Advies- en meldpunt OGGZ

22 mei 2020
Niet iedereen die hulp nodig heeft, vraagt hierom. Er zijn mensen die teruggetrokken leven, overlast veroorzaken en zichzelf of hun huis verwaarlozen. Als u zich grote zorgen maakt over iemand, dan kunt u terecht bij het Advies- en Meldpunt OGGZ van de GGD. Van daaruit kan voor deze mensen Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) worden ingeschakeld.

Hoe kan ik melden?

Bent u erg bezorgd en krijgt u geen contact met iemand?
Dan kunt u bellen naar (020) 5555 555. Het meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar. Melden kan ook anoniem. De persoon over wie u een melding doet, hoort dan niet dat u dat heeft gedaan.

Professionals, partners, buren, familieleden, vrienden of kennissen: iedereen kan bij het meldpunt terecht met vragen of voor het aanmelden van iemand voor zorg.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Na de melding onderzoekt de GGD of en welke hulp nodig is.
Wij proberen contact te leggen met de persoon. De GGD informeert u over het vervolg van uw melding, daarbij houden we rekening met de privacy van alle betrokken personen.