Pad tot huidige pagina

Klachten Wet verplichte GGZ

Indien uw behandeling plaatsvindt met een zorgmachtiging of indien uw behandelaar een zorgmachtiging voor u aanvraagt, kunt u uw klachten bespreken met uw behandelaar. U kunt zich laten bijstaan door de Stichting Patiënt vertrouwenspersoon

Contactgegevens Stichting PVP:

Maliebaan 87
3581 CG Utrecht

Per email: helpdesk@pvp.nl
Tel. 0900 444 8888

Indien u niet tevreden bent met de uitkomst van uw klacht kunt u zich met de Stichting PVP wenden tot de stedelijke Klachtencommissie GGZ Amsterdam e.o.

Contactgegevens Klachtencommissie GGZ Amsterdam e.o.

Postbus 74077
1070 BB Amsterdam

Per email; via klachtencie@ggzingeest.nl
Per post; via Klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken.