Pad tot huidige pagina

Persoonsgerichte Aanpakken

Lijst

Team Persoonsgerichte Aanpakken voert screenings uit en voert regie over de zorgtrajecten van cliënten.

  • Top 600
  • Top 400
  • Amsterdamse Aanpak Radicalisering
  • Programma PPPG
  • Detentie & terugkeer
  • Statushouders