Pad tot huidige pagina

Hulp aan dak- en thuislozen

Beschrijving

De GGD coördineert de centrale toegang (CT) tot Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Zo ook als het gaat om opvang van jongvolwassen (17,5 tot 23 jaar). Met de komst van Buurtteams, die vanaf 2021 het eerste aanspreekpunt vormen voor inwoners van Amsterdam met een ondersteuningsvraag, wordt de CT op dit moment opnieuw vormgegeven, passend bij deze ingrijpende verandering in het sociale stelsel.

Voor actuele  informatie over opvang in Amsterdam:
https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/dak-of-thuisloos/