Pad tot huidige pagina

Onverzekerdenregeling

Beschrijving

Onverzekerden naar een zorgverzekering toeleiden, die gebruik hebben gemaakt van zorg en door de zorgaanbieder zijn aangemeld in de database van GGD GHOR .

Doel

In het “databuffet” van de GHOR staan de meldingen die bij het Meldpunt onverzekerden (voluit https://meldpuntonverzekerdenzorg.nl) zijn gedaan in het kader van de subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.
Sinds deze regeling is ingegaan (1 maart 2017) kunnen zorgaanbieders hun kosten voor geleverde zorg aan een onverzekerde declareren. Het CAK toetst de subsidieaanvragen en betaalt de zorgaanbieders uit.
GGD en gemeente zetten zich in om verdere hulp te bieden aan de betrokken persoon door middel van het toeleiden naar zorgverzekering en zo nodig vervolgzorg.

Doelgroep

De subsidie is bedoeld voor het bekostigen van medisch noodzakelijke zorg die geleverd wordt aan een onverzekerde verzekeringsplichtige. Verzekeringsplichtig is iedereen die is verzekerd in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit zijn mensen die rechtmatig in Nederland verblijven, ingezetene zijn van Nederland en naar de omstandigheden beoordeeld in Nederland wonen of - als ze geen ingezetene zijn (en formeel in het buitenland wonen) - in Nederland werken, al komt dit bij de groep verwarde personen vermoedelijk niet veel voor. Een persoon die hier als werknemer of als zelfstandige arbeid verricht maar geen ingezetene is in de zin van de Wlz, is verzekeringsplichtig op grond van deze arbeid; hij woont hier niet in de zin van de wet, maar verblijft hier.

Duur

De zorgverlener moet binnen 24 uur een melding doen bij de GGD. De GGD zal de verzekering voor de cliënt zo snel mogelijk in orde maken. Afhankelijk van een eventuele zorgvraag zal er gekeken worden of de GGD een rol kan spelen om de cliënt in zorg te krijgen bij de benodigde zorgpartij.

Meer informatie