Pad tot huidige pagina

Stadsnomaden

Monitoren zorgbehoefte stadsnomaden

Beschrijving

De GGD inventariseert en monitort de zorgbehoeften bij een vastgestelde groep stadsnomaden in Amsterdam. Stadsnomaden zijn mensen die tijdelijk verblijven op ongebruikte terreinen in de stad, in leegstaande gebouwen, woonwagens, caravans en dergelijke. Meestal blijven ze daar totdat die plekken worden opgeëist door de eigenaar(s), waarna ze zich verplaatsen.

Doel

De GGD kijkt of bepaalde groepen stadsnomaden in Amsterdam behoefte hebben aan zorg. Daarbij werkt de GGD samen met de gemeente en ketenpartners als HVO Querido.

Doelgroep

Op dit moment richten de activiteiten van de GGD zich op de stadsnomaden die gedoogd wonen op het “Landje” en sinds 2014 ieder jaar van de gemeente een andere plek krijgen toegewezen. Deze “eco-nomaden” (zoals ze zichzelf noemen) wonen in zelfgebouwde huisjes.

Contact

Afdeling MGGZ, Team Regie & Veiligheid