Pad tot huidige pagina

Top 600

22 mei 2020

De Top600 is de aanpak van 600 personen die de afgelopen jaren relatief veel high-impact delicten hebben gepleegd. Het gaat dan om overvallen, straatroven, woninginbraken, zware mishandeling, openlijke geweldpleging en moord/doodslag.

Deze strafbare feiten hebben een grote impact op de slachtoffers en zorgen dat de mensen in Amsterdam en de regiogemeenten zich onveilig voelen. De gemeente Amsterdam werkt vanuit de Top600 samen met (o.a.) de politie, het openbaar ministerie, de GGD en het Preventief Interventie Team (PIT) om de high-impact delicten terug te dringen.

In de aanpak is ook aandacht voor het gezin waar een dader deel van uitmaakt. Dit om te voorkomen dat broertjes en/of zusjes of kinderen van mensen in de Top600 ook in crimineel gedrag vervallen.

Top400

Vanaf 2016 is de aanpak Top400 gestart. Deze aanpak is grotendeels vergelijkbaar met de Top600. Het verschil is dat de mensen op deze lijst gemiddeld jonger zijn en ze op een iets andere wijze op de lijst terechtkomen (naast strafbare feiten wordt er onder andere ook gelet op schoolverzuim). Belangrijk hierbij is dat als de mensen op deze lijst nog minderjarig zijn, mensen in hun omgeving zoals familie zo goed mogelijk worden betrokken bij de aanpak.

Rol GGD in Top600 en Top400

De GGD heeft als gezondheidszorginstelling in de Top600 en Top400 de taak om te beoordelen of en zo ja welke gezondheidsproblemen mensen hebben en ervoor te zorgen dat ze de juiste hulp krijgen. De GGD heeft verschillende rollen en taken binnen de Top600 en Top400.

Regisseur
Iedere persoon op de Top600 of Top400 lijst heeft een vaste regisseur. Dat zijn mensen die ervoor zorgen dat de Top600- of Top400-personen op een juiste manier worden geholpen met straf en zorg. De GGD is één van de organisaties die regisseurs levert.

Screening
De GGD Amsterdam screent in principe iedereen die in de Top600 en Top400 zit. In een screening wordt onder andere gekeken naar huisvesting, inkomen, dagbesteding, schulden en lichamelijke en geestelijke gezondheid. Uit de screening komt een advies over of en zo ja welke hulp noodzakelijk is. De GGD begeleidt de betreffende persoon ook richting hulp.

Vragen en meer informatie

Als u vragen heeft over de werkzaamheden van de GGD binnen de Top600 of Top400, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer (020) 555 5462 en vragen naar de bureaudienst van TOP600/Top400.

Als u in het algemeen meer wilt weten over de Top600, kijk dan op de pagina’s hieronder.

Lijst

Rapport "In de nesten" (PDF, 1,2 MB)
Analyse van de voorgeschiedenis van een groep jongvolwassen gewelddadige veelplegers uit Amsterdam.

Lijst

Rapport “De brede blik als specialisme” (PDF, 1,5 MB)
Tussentijdse resultaten van de sociaalpsychiatrische screening Top 600.