Pad tot huidige pagina

Zorg & Overlast

Lijst

Team Zorg & Overlast levert 24 uurs zorg en advies voor burgers en professionals in Amsterdam- Amstelland. Naar aanleiding van meldingen (meldpunten Zorg & Woonoverlast of Advies- en meldpunt OGGZ) legt het team bijvoorbeeld huisbezoeken af. Ook taken passend bij de Wet Verplichte GGZ worden uitgevoerd. Er wordt nauw samengewerkt met politie, woningbouwvereniging en andere zorgpartijen.