Pad tot huidige pagina

Hygiënisch Woning Toezicht

Toezicht hygiëne in de woonomgeving.

De inspecteurs van Hygiënisch Woningtoezicht (HWT) houden zich bezig met klachten over hygiëne in de woonomgeving.

Doel

Het doel van HWT is het opsporen, beoordelen en oplossen van situaties in woningen die mogelijk een bedreiging vormen voor de volksgezondheid van bewoners en omwonenden.

Doelgroep

Burgers, politie, woningbouwverenigingen en Meldpunten Zorg en Overlast kunnen melden. Er wordt eerst  gekeken of een melding terecht is en hoe ernstig het is.

Duur

Tijdens een huisbezoek bekijkt de inspecteur wat voor zorg de cliënt nodig heeft en hoe ernstig het huis is vervuild.
De inspecteur zorgt ervoor dat de cliënt hulp krijgt en dat actie wordt genomen op de staat van de woning. In overleg met een WijkGGD’er wordt gekeken of er daarnaast begeleiding/behandeling voor cliënt georganiseerd moet worden. Als de volksgezondheid direct gevaar loopt door de staat van de woning, kan er meteen worden opgetreden. Bijvoorbeeld door middel van een gedwongen schoonmaak.

Meer informatie

Afdeling MGGZ, Team Zorg & Overlast