Pad tot huidige pagina

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder staat een aantal van de meest gestelde vragen over de GGD en haar werkzaamheden.

Zorgverzekering

Iedere inwoner van Nederland moet verplicht een basis ziektekostenverzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar. De ziektekostenverzekering wordt maandelijks betaald, ook als je geen ziektekosten hebt gemaakt.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag, bovenop uw maandelijkse ziektekostenverzekering, dat u zelf dient te betalen voor bijvoorbeeld medicijngebruik. U kunt de hoogte van het eigen risico doorgaans zelf bepalen, maar er is wel een wettelijk vastgesteld minimumbedrag. Als u over het bedrag van uw eigen risico heen bent gegaan, betaalt de zorgverzekeraar de rest van de ziektekosten die daarvoor in aanmerking komen.

Recht op medisch noodzakelijke zorg

Volgens de wet hebben alle inwoners van Nederland recht op medisch noodzakelijke zorg. Inwoners zonder geldige verblijfspapieren of zorgverzekering en inwoners die de zorg niet kunnen betalen hebben hier ook recht op. Zorgverleners hebben een geheimhoudingsplicht, zij mogen de politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geen informatie over u verstrekken.

Huisarts

Als u ziek bent, moet u als eerst contact opnemen met uw huisarts. Het is handig om een huisarts bij u in de buurt te zoeken en ook steeds naar dezelfde huisarts te gaan, zodat uw gezondheidshistorie altijd bekend is. De huisarts zal u indien nodig doorverwijzen naar een specialist. Zonder doorverwijzing kunt u niet door een specialist (in bijvoorbeeld een ziekenhuis) geholpen worden.

Tandarts

De kosten voor de tandarts en andere mondzorg, die bijvoorbeeld door mondhygiënisten wordt gegeven, vallen voor volwassenen vanaf 18 jaar niet onder de basisverzekering. Soms is het wel mogelijk om een vergoeding vanuit de basisverzekering te krijgen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vergoedingen van een kunstgebit of een bezoek aan de kaakchirurg. Voor het maken van een afspraak bij de tandarts heb je geen verwijsbrief nodig van je huisarts.

De verloskundige

Tijdens uw zwangerschap is het belangrijk om regelmatig gecontroleerd te worden. Hiervoor kunt u terecht bij de verloskundige, het wordt aangeraden om dit vóór de derde maand van uw zwangerschap te doen. Voor een bezoek aan de verloskundige heeft u geen verwijsbrief nodig.

Ziekenhuis

U kunt alleen met een verwijsbrief van uw huisarts naar het ziekenhuis. In elke regio bevindt zich minimaal één ziekenhuis waarin inwoners zonder geldige verblijfsvergunning terechtkunnen. In Amsterdam zijn dit het AMC en het VUmc.

Spoedeisende hulp

Spoedeisende hulp geldt alleen in gevallen van ernstige ongelukken of levensbedreigende situaties. Ieder ziekenhuis beschikt over een spoedeisende hulpafdeling die 24 uur te bereiken is en waar u geholpen kunt worden. U heeft geen verwijsbrief nodig om bij de spoedeisende hulp terecht te kunnen. Als de komst van een ambulance nodig is, kunt u het (gratis) nummer 112 bellen.

Apotheek en drogisterij

In de apotheek zijn medicijnen alleen met een recept van uw huisarts te verkrijgen. In iedere gemeente is er minimaal één apotheek waarin patiënten zonder verblijfsvergunning terechtkunnen. In Amsterdam zijn dit onder meer apotheek Ganzenhoef, apotheek Caleidoscoop en BENU apotheek Haveneiland. Voor reguliere medicijnen, zoals paracetamol, heeft u geen recept nodig.

Geestelijke gezondheidszorg

Als u last heeft van psychische problemen, zoals depressie of angsten, dan kunt u praten met een psycholoog of psychiater. Dit kan alleen met een verwijsbrief van uw huisarts.

Zorg voor kinderen

Na de geboorte van uw kind moet u hem of haar meteen inschrijven bij uw gemeente. Kinderen tussen nul en vier jaar kunnen gratis gecontroleerd en gevaccineerd worden door het consultatiebureau. Voor kinderen en jeugdigen tussen 4 en 19 jaar is er gratis zorg door de schoolarts en de schoolverpleegkundige.

GGD Amsterdam

De GGD Amsterdam beschermt en bevordert de volksgezondheid in Amsterdam en de regio Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn). Als onderdeel van de publieke gezondheidszorg biedt de GGD  een breed scala aan diensten, zoals kindervaccinaties, binnenmilieu, plaagdierbeheersing en Soa onderzoek. Hiervoor heeft u geen verwijsbrief nodig van uw huisarts.

De GGD, de Geneeskundige en Gezondheidsdienst, heeft binnen zijn werkgebied een breed pakket aan diensten en taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Toch is er soms een verkeerd idee waar deze dienstverlening uit bestaat en waar u dus wel of niet mee terecht kunt bij de GGD. Om dit wat duidelijker te maken het volgende: een deel van de diensten van de GGD is publieksgericht en staan direct, tijdens openingsuren, ter beschikking van de inwoners. Een overzicht van deze publieksafdelingen treft u hieronder aan. Aansluitend volgt een beperkte weergave van de verdere GGD activiteiten in het werkgebied.

Publieksafdelingen

 • Als u onveilige seks heeft gehad of denkt dat er een seksueel overdraagbare aandoening (soa) of hiv infectie in het spel is kunt u zich, als u aan de criteria voldoet, laten onderzoeken en behandelen bij de Soa-polikliniek. Bij vragen over seksualiteit, anticonceptie en (ongewenste) zwangerschap kunt u terecht op het Sense spreekuur
 • Als u op reis gaat kunt u terecht bij het Reizigersadvies- en vaccinatiebureau voor een gezondheidsadvies, vaccinaties en/of malariarecept
 • Bij een reis langer dan drie maanden is ook een tbc advies aan te raden. Ook als uw arts u doorverwijst kunt u terecht bij de afdeling Tuberculosebestrijding
 • Uw kinderen van 0 tot 19 jaar kunnen terecht bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg voor preventie van ziekte (vaccinaties, voorlichting), vroegtijdige opsporing van gezondheidsproblemen of tijdige verwijzing
 • De geïntegreerde voorzieningen bieden hulp bij verslavingsproblemen (bij verslaving aan opiaten of een combinatie hiervan met andere middelen).
 • Hygiëneadviezen op het gebied van (groot)keukens, tatoeages, piercings en permanent make-up, verpleeghuishygiëne, legionellabestrijding et cetera
 • Op drie dagdelen per week kunt u anoniem drugs laten testen

Overige GGD werkzaamheden

De overige GGD werkzaamheden vinden alleen plaats in opdracht van gemeentelijke en/of particuliere instellingen. Hierbij valt onder andere te denken aan het werk van politie- en keuringsartsen, gezondheidsvoorlichting in opdracht van scholen, regievoering bij grotere zedenzaken, inspectie van kinderopvangcentra, bij onderzoek naar een eventuele relatie tussen milieu en gezondheidsklachten.

Ook kan de GGD in opdracht van zogeheten Meldpunten Zorg en Overlast overgaan tot ontruiming en schoonmaak van woningen in het geval van een enorme woningvervuiling. Dit laatste betreft vrijwel altijd psychiatrische patiënten die zich in de maatschappij niet of nauwelijks kunnen handhaven.
Daarnaast verricht de GGD veel wetenschappelijk (gezondheids-)onderzoek en zet zich in om waar nodig gezondheidsbevorderend gedrag aan te leren en te stimuleren.

Indien u op soa getest moet worden voor bijvoorbeeld de verzekering, beroep of sport dan kunt u voor een test gewoon bij uw huisarts terecht.

Als u daarentegen klachten heeft of andere aanwijzingen, kunt u hiervoor terecht bij de Soa-polikliniek van de GGD. Deze is gevestigd aan de Nieuwe Achtergracht 100. Hiervoor gelden wel een aantal criteria.
Onderzoek en behandeling is gratis en er is geen verwijzing door een huisarts nodig. Wel worden enkele persoonlijke gegevens gevraagd maar deze worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Kan ik een afspraak maken ?

Een soa onderzoek is uitsluitend op afspraak! U kunt dit alleen online aanvragen, niet per telefoon. Ga naar het online-afspraak formulier.
Door grote drukte kan niet iedereen een afspraak krijgen. Dit geldt ook voor mensen die eerder wel een afspraak konden maken. Het heeft daarom geen zin om zonder afspraak naar de Soa polikliniek te komen. Lukt het niet om een afspraak te maken? Maak een afspraak bij de huisarts.

Hoe lang moet ik wachten?

Wij streven ernaar om iedereen binnen 30 minuten na de afgesproken tijd in behandeling te hebben genomen. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat het onderzoek tussen de 10 en 50 minuten kan duren, en dat eventueel een voorlopige uitslag 45 minuten na het onderzoek volgt.

Al met al moet u rekening houden dat een bezoek aan de Soa-polikliniek ± 1 tot 1 1/2 uur in beslag kan nemen.

Uitslagen en behandelingen:

Behandeling uitsluitend op afspraak. maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. De wachtkamer is 's ochtends open om 08.15 uur en 's middags vanaf 13.15 uur.

Telefonisch bereikbaar voor uitslagen: maandag t/m vrijdag: van 10.15 tot 12.15 uur op telefoonnummer (020) 555 5822

Heeft u vragen over soa en/of hiv, bel dan de hulp-en informatielijn van SOA-AIDS Nederland; telefoonnummer 0900- 2042040 (10 cent per minuut) of stel uw vragen per email aan infolijn@aidsfonds.nl. Ook kunt u kijken op www.soaaids.nl.

Voor een goed reisadvies is echt noodzakelijk dat u zelf langs komt bij de GGD zodat samen met u precies bepaald kan worden welke risico's u gaat lopen en welke vaccinaties en/of malariapillen in uw geval nodig zijn.

Op u persoonlijk gerichte gezondheidsinformatie wordt niet gegeven zonder dat we alle relevante gegevens van u hebben, dit om verwarring, misverstanden en verkeerde adviezen te voorkomen. Een goed advies kan naar onze mening uitsluitend in een persoonlijk gesprek gegeven worden.

Welke vaccinaties zijn nodig per land?

Kijk voor informatie over de vereiste vaccinaties per land op de website www.ggdreisvaccinaties.nl.

Wanneer en waar?

U kunt langskomen bij bij het Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Met vragen over seksualiteit kun je terecht bij Sense. Dit is het centrum voor seksuele gezondheid. Hiervoor kun je een afspraak maken bij de Soa-polikliniek.

Sense is een onderdeel van de GGD-en in Nederland en wordt onder meer door de GGD Amsterdam uitgevoerd.

Voor al uw vragen en verzoeken op gebied van het bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker kunt u terecht bij Bevolkingsonderzoek Midden-West, www.bevolkingsonderzoekmidden-west.nl
De GGD Amsterdam verzorgt geen EHBO of AED cursussen. In Amsterdam kunt u hiervoor terecht bij de EHBO vereniging Amsterdam.

Heroïne en methadon

Drugshulpverlening bij de GGD is gericht op mensen die verslaafd zijn aan zogeheten roesopiaten, zoals heroïne, dit eventueel in combinatie met andere drugs als cocaïne.

De hulpverlening bestaat onder meer uit het bieden van een combinatie van methadonbehandeling en andere hulpverlening aan de groep chronisch verslaafden in Amsterdam. Daarnaast is er een groep heroïneverslaafden waarbij de bestaande behandelingen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. Aan deze groep wordt onder toezicht op medische basis heroïne verstrekt.

De geboden hulp is op basis van vrijwilligheid en niet gericht op het afkicken maar op onderhoud, waarbij de GGD bij de gebruikers gezond gedrag probeert te stimuleren en de risico's op ernstige ziektes als tbc, geslachtsziekten, hepatitis en hiv probeert te verkleinen.

Jellinek

Indien u problemen heeft met drugs als cannabis (wiet, hasj), xtc, paddo's, cocaïne, amfetaminen et cetera of heeft u een alcohol- of gokprobleem, dan kunt u contact opnemen met welzijnsinstelling De Jellinek, telefoon (020) 408 7777, website www.jellinek.nl.

Verdere informatie over drugs is te verkrijgen via www.drugsinfo.nl (Trimbosinstituut) of via de Drugs Informatielijn, telefoon 0900 - 1995 (0,10 euro per minuut).

Nee, voor vragen en meldingen (klachten) op het gebied van voedingswaren en andere consumentenartikelen kunt u 24 uur per dag contact opnemen met het klantcontactcentrum van de Voedsel- en Warenautoriteit, website NVWA contact

Dit is in theorie mogelijk, alleen de kans is zeer klein dat u een infectie krijgt met deze bacteriën.
Legionellabacteriën bevinden zich overal waar water is en u komt geregeld in contact hiermee. Uw afweersysteem zorgt ervoor dat u van deze bacteriën niet ziek wordt. Een enkel persoon (meestal met een afweerstoornis) kan om nog onduidelijke redenen wel ziek worden. Onderzoekers proberen te achterhalen wat hier de oorzaak van is.
Lees verder:

Tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, meet het waterschap de zwemwaterkwaliteit op de officiële zwemwaterlocaties. De kwaliteit is niet hetzelfde als het water in een zwembad. De provincie is toezichthouder en communiceert over de waterkwaliteit. Deze informatie kunt u vinden op zwemwater.nl, in de zwemwater app of via de zwemwatertelefoon 0800 102 1300 (gratis). 
De GGD heeft geen controlerende taken met betrekking tot de kwaliteit van zwemwater in Amsterdam en Noord-Holland.

Gezondheidsrisico's

Als u in open water gaat zwemmen, loopt u mogelijk gezondheidsrisico’s. Op officiële zwemlocaties wordt de waterkwaliteit gecontroleerd. Door hier te zwemmen kunt u de gezondheidsrisico’s beperken, maar in elk open water kunt u met ziekteverwekkers (bijvoorbeeld virussen, bacteriën en parasieten) in contact komen. De GGD ontraadt zwemmen in water dat niet aan de eisen voor zwemwater voldoet.

> lees verder

Betreft het vaccinaties die vanuit het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen zijn gegeven (o.a. BMR en D(K)TP), of bent u bijvoorbeeld het gele boekje met een overzicht van uw reisvaccinaties kwijt?.

Rijksvaccinatieprogramma

 • Telefoonnummer: 088 678 8930
 • E-mail: dvpwest@rivm.nl
 • Postadres:
  Regiokantoor RIVM-DVP West
  Postbus 654
  2700 AR Zoetermeer
 • Bezoekadres:
  Europaweg 2
  2711 AH Zoetermeer

  Bent u uw vaccinatiegegevens of die van uw kind kwijt?
  U kunt deze gegevens navragen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  Het RIVM bewaart de gegevens van alle inentingen uit het Rijksvaccinatieprogramma. Daarbij gaat het om de zogenoemde BMR- en DKTP-vaccinaties. Dat zijn inentingen tegen bijvoorbeeld de bof, mazelen, polio, rodehond, difterie en tetanus.

  Neem contact op met het regiokantoor RIVM-DVP West voor meer informatie of een nieuw vaccinatiebewijs.

Reisvaccinaties ('geel vaccinatiepaspoort kwijt')

 • Ik ben mijn vaccinatieboekje kwijt. Zijn de gegevens van mijn eerdere vaccinaties geregistreerd?

  Vanaf 2001 zijn alle vaccinaties, die u bij ons gehad heeft, in ons computersysteem geregistreerd. De vaccinatiegegevens worden standaard 15 jaar bewaard.

  Tijdens werkdagen tussen 08:30 en 12:00 uur kunt u bellen: 020- 555 5090.  Wij vragen uw naam, voorletter(s), adres, geboortedatum en uw BSN nummer. U ontvangt dan geen vaccinatiepaspoort maar een link naar uw vaccinatiedossier. In dit vaccinatiedossier staan de vaccinaties vermeld die u hebt gekregen bij de GGD Amsterdam.
  Hierin staan overigens alleen de vaccinaties vermeld die u hebt gekregen bij de GGD Amsterdam. Het is voor ons namelijk niet mogelijk om gegevens op te vragen over uw vaccinaties bij andere GGD'en of vaccinatiebureaus. Er bestaat geen landelijke database van registratie van reizigersvaccinaties. Als u in het verleden vaccinaties heeft gekregen bij andere GGD'en of vaccinatiebureaus en u hebt hier geen bewijs van, vraag dit dan zelf op bij de desbetreffende GGD of vaccinatiebureau. Als u niet in staat bent deze gegevens te achterhalen, kom dan toch zeker bij ons langs voor advies!

  Wilt u een nieuw vaccinatieboekje voor de registratie van uw coronavaccinatie kijk dan op: Coronavaccinatie en het gele boekje.