Pad tot huidige pagina

Wat u moet weten over de zorg in Nederland. - Veelgestelde vragen

Wat u moet weten over de zorg in Nederland. - Veelgestelde vragen

Hieronder staat een aantal van de meest gestelde vragen over de GGD en haar werkzaamheden.

Zorgverzekering

Iedere inwoner van Nederland moet verplicht een basis ziektekostenverzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar. De ziektekostenverzekering wordt maandelijks betaald, ook als je geen ziektekosten hebt gemaakt.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag, bovenop uw maandelijkse ziektekostenverzekering, dat u zelf dient te betalen voor bijvoorbeeld medicijngebruik. U kunt de hoogte van het eigen risico doorgaans zelf bepalen, maar er is wel een wettelijk vastgesteld minimumbedrag. Als u over het bedrag van uw eigen risico heen bent gegaan, betaalt de zorgverzekeraar de rest van de ziektekosten die daarvoor in aanmerking komen.

Recht op medisch noodzakelijke zorg

Volgens de wet hebben alle inwoners van Nederland recht op medisch noodzakelijke zorg. Inwoners zonder geldige verblijfspapieren of zorgverzekering en inwoners die de zorg niet kunnen betalen hebben hier ook recht op. Zorgverleners hebben een geheimhoudingsplicht, zij mogen de politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geen informatie over u verstrekken.

Huisarts

Als u ziek bent, moet u als eerst contact opnemen met uw huisarts. Het is handig om een huisarts bij u in de buurt te zoeken en ook steeds naar dezelfde huisarts te gaan, zodat uw gezondheidshistorie altijd bekend is. De huisarts zal u indien nodig doorverwijzen naar een specialist. Zonder doorverwijzing kunt u niet door een specialist (in bijvoorbeeld een ziekenhuis) geholpen worden.

Tandarts

De kosten voor de tandarts en andere mondzorg, die bijvoorbeeld door mondhygiënisten wordt gegeven, vallen voor volwassenen vanaf 18 jaar niet onder de basisverzekering. Soms is het wel mogelijk om een vergoeding vanuit de basisverzekering te krijgen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vergoedingen van een kunstgebit of een bezoek aan de kaakchirurg. Voor het maken van een afspraak bij de tandarts heb je geen verwijsbrief nodig van je huisarts.

De verloskundige

Tijdens uw zwangerschap is het belangrijk om regelmatig gecontroleerd te worden. Hiervoor kunt u terecht bij de verloskundige, het wordt aangeraden om dit vóór de derde maand van uw zwangerschap te doen. Voor een bezoek aan de verloskundige heeft u geen verwijsbrief nodig.

Ziekenhuis

U kunt alleen met een verwijsbrief van uw huisarts naar het ziekenhuis. In elke regio bevindt zich minimaal één ziekenhuis waarin inwoners zonder geldige verblijfsvergunning terechtkunnen. In Amsterdam zijn dit het AMC en het VUmc.

Spoedeisende hulp

Spoedeisende hulp geldt alleen in gevallen van ernstige ongelukken of levensbedreigende situaties. Ieder ziekenhuis beschikt over een spoedeisende hulpafdeling die 24 uur te bereiken is en waar u geholpen kunt worden. U heeft geen verwijsbrief nodig om bij de spoedeisende hulp terecht te kunnen. Als de komst van een ambulance nodig is, kunt u het (gratis) nummer 112 bellen.

Apotheek en drogisterij

In de apotheek zijn medicijnen alleen met een recept van uw huisarts te verkrijgen. In iedere gemeente is er minimaal één apotheek waarin patiënten zonder verblijfsvergunning terechtkunnen. In Amsterdam zijn dit onder meer apotheek Ganzenhoef, apotheek Caleidoscoop en BENU apotheek Haveneiland. Voor reguliere medicijnen, zoals paracetamol, heeft u geen recept nodig.

Geestelijke gezondheidszorg

Als u last heeft van psychische problemen, zoals depressie of angsten, dan kunt u praten met een psycholoog of psychiater. Dit kan alleen met een verwijsbrief van uw huisarts.

Zorg voor kinderen

Na de geboorte van uw kind moet u hem of haar meteen inschrijven bij uw gemeente. Kinderen tussen nul en vier jaar kunnen gratis gecontroleerd en gevaccineerd worden door het consultatiebureau. Voor kinderen en jeugdigen tussen 4 en 19 jaar is er gratis zorg door de schoolarts en de schoolverpleegkundige.

GGD Amsterdam

De GGD Amsterdam beschermt en bevordert de volksgezondheid in Amsterdam en de regio Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn). Als onderdeel van de publieke gezondheidszorg biedt de GGD  een breed scala aan diensten, zoals kindervaccinaties, binnenmilieu, plaagdierbeheersing en Soa onderzoek. Hiervoor heeft u geen verwijsbrief nodig van uw huisarts.