Pad tot huidige pagina

Hoe kan ik vaccinatiegegevens opvragen? - Veelgestelde vragen

Hoe kan ik vaccinatiegegevens opvragen? - Veelgestelde vragen

Hieronder staat een aantal van de meest gestelde vragen over de GGD en haar werkzaamheden.

Betreft het vaccinaties die vanuit het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen zijn gegeven (o.a. BMR en D(K)TP), of bent u bijvoorbeeld het gele boekje met een overzicht van uw reisvaccinaties kwijt?.

Rijksvaccinatieprogramma

 • Telefoonnummer: 088 678 8930
 • E-mail: dvpwest@rivm.nl
 • Postadres:
  Regiokantoor RIVM-DVP West
  Postbus 654
  2700 AR Zoetermeer
 • Bezoekadres:
  Europaweg 2
  2711 AH Zoetermeer

  Bent u uw vaccinatiegegevens of die van uw kind kwijt?
  U kunt deze gegevens navragen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  Het RIVM bewaart de gegevens van alle inentingen uit het Rijksvaccinatieprogramma. Daarbij gaat het om de zogenoemde BMR- en DKTP-vaccinaties. Dat zijn inentingen tegen bijvoorbeeld de bof, mazelen, polio, rodehond, difterie en tetanus.

  Neem contact op met het regiokantoor RIVM-DVP West voor meer informatie of een nieuw vaccinatiebewijs.

Reisvaccinaties ('geel vaccinatiepaspoort kwijt')

 • Ik ben mijn vaccinatieboekje kwijt. Zijn de gegevens van mijn eerdere vaccinaties geregistreerd?

  Vanaf 2001 zijn alle vaccinaties, die u bij ons gehad heeft, in ons computersysteem geregistreerd. De vaccinatiegegevens worden standaard 15 jaar bewaard.

  Tijdens werkdagen tussen 08:30 en 12:00 uur kunt u bellen: 020- 555 5090.  Wij vragen uw naam, voorletter(s), adres, geboortedatum en uw BSN nummer. U ontvangt dan geen vaccinatiepaspoort maar een link naar uw vaccinatiedossier. In dit vaccinatiedossier staan de vaccinaties vermeld die u hebt gekregen bij de GGD Amsterdam.

  Wilt u een nieuw vaccinatiepaspoort (het “gele boekje”), kom dan tijdens openingstijden langs op ons spreekuur. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich melden bij de inschrijfbalie. De kosten voor een nieuw vaccinatieboekje zijn rond de vijf euro (zie prijslijst).

  Hierin staan overigens alleen de vaccinaties vermeld die u hebt gekregen bij de GGD Amsterdam. Het is voor ons namelijk niet mogelijk om gegevens op te vragen over uw vaccinaties bij andere GGD'en of vaccinatiebureau's. Er bestaat geen landelijke database van registratie van reizigersvaccinaties. Als u in het verleden vaccinaties heeft gekregen bij andere GGD'en of vaccinatiebureau's en u hebt hier geen bewijs van, vraag dit dan zelf op bij de desbetreffende GGD of vaccinatiebureau. Als u niet in staat bent deze gegevens te achterhalen, kom dan toch zeker bij ons langs voor advies!