Pad tot huidige pagina

Verslavingszorg

25 februari 2020

De gemeente Amsterdam wil alle mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen een passend hulpaanbod bieden.

In de Geïntegreerde Voorzieningen (GV's) werken verschillende gemeentelijke en maatschappelijke organisaties samen om deze mensen beter te kunnen helpen. De grootste samenwerkingspartner van den GGD is de dienst Werk, Participatie en Inkomen. Meer informatie over de GV’s vindt u op amsterdam.nl.

De Geïntegreerde Voorzieningen hebben geen wachttijden voor de aanmeldingen.

Doelgroep

De Amsterdammers die gebruik maken van de Geïntegreerde Voorzieningen hebben vaak op een veelheid van levensterreinen hulp nodig. Zij hebben problemen op het gebied van verslaving, psychiatrie, somatiek inkomensbeheer, dagbesteding en dak- en thuisloosheid.

Hulpaanbod

Het werk van de poliklinieken van de GGD binnen de Geïntegreerde Voorzieningen bestaat uit verslavingsbehandeling en/of psychiatrische behandeling aan OGGZ-patiënten uit Amsterdam. De verslavingsbehandeling bevat onder andere methadonverstrekking en medische heroïnebehandeling. Tevens is huisartsenzorg aan deze patiëntengroep een belangrijk aanbod vanuit de polikliniek.

De geboden zorg is op basis van vrijwilligheid. De GGD stimuleert gezond gedrag en probeert zo de risico's op ziektes als tbc, geslachtziekten, hepatitis en aids te verkleinen. De groep chronisch heroïne-verslaafden wordt gestaag kleiner en ouder. Dat maakt dat de gemiddelde leeftijd in 2015 de 54 jaar bereikt heeft. Bij de jongere generatie komt een heroïneverslaving nauwelijks meer voor. Bij de ouder wordende generatie eist het jarenlange gebruik van drugs en sigaretten zijn tol en is intensieve zorg noodzakelijk. Ook het sterfte cijfer neemt met de jaren toe.

De afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) is verantwoordelijk voor de poliklinieken.

Meer informatie over drugs, alcohol en gokken

Kijk op de website van Jellinek, de instelling voor verslavingszorg en -preventie in Amsterdam en de Gooi- en Vechtstreek, of op www.drugsinfo.nl van het Trimbos-instituut.