Pad tot huidige pagina

Meldpunten Zorg en Overlast

23 februari 2018

De GGD-afdeling Vangnet werkt binnenĀ het Meldpunt Zorg en Woonoverlast samen met de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, woningcorporaties, politie en justitie.

Burgers en hulpverleners kunnen terecht als zij:

  • zich zorgen maken om iemand in de buurt die zelf geen hulp vraagt
  • ernstige overlast ervaren van buren (zoals agressie, lawaai, stank, vervuiling)

Sterk vervuilde woningEen aantal mensen kan de weg naar zorg niet vinden. Het gaat om bewoners die wel zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, sociaal isolement en/of verslaving.

Als de overlast lang duurt of steeds terugkeert en het onderling niet op te lossen is, neemt het Meldpunt de melding in behandeling. De klacht wordt onderzocht en de hulpverlening wordt zo snel mogelijk ingeschakeld.

Het Meldpunt overlegt met de betrokken instanties, spreekt een plan van aanpak af en bewaakt de voortgang. Ook vraagt het Meldpunt bij de melder na of de hulp heeft geholpen. Een zorgmelding is afgerond als er passende hulp is gevonden. Dat kan een afgesproken zorgtraject zijn of eventueel opname.
Meer informatie over het Meldpunt Zorg en Woonoverlast vindt u in de Sociale Kaart Amsterdam.

Buurtbemiddeling BeterBuren

Overlast van uw buren? Bewoners van Amsterdam, Amstelveen en Uithoorn kunnen voor buurtbemiddeling terecht bij Stichting Beterburen. Te bereiken via telefoon: 020-6891859 of e-mail: info@beterburen.nl. Voor meer informatie: beterburen.nl