Pad tot huidige pagina

Zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne

Lijst

De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. Miljoenen Oekraïners hebben alles achtergelaten om in andere Europese landen te schuilen voor het oorlogsgeweld. Ook in Amsterdam en omgeving zijn inmiddels de eerste vluchtelingen aangekomen. GGD Amsterdam staat voor hen klaar. Op deze pagina leest u wat we doen en waar u terecht kunt met vragen over de gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen in Amsterdam en de regio.

Afbeelding

GGD Amsterdam betrokken bij medische zorg

Oekraïners mogen vanwege hun Europese status vrij in de Europese Unie verblijven. Ze hoeven geen asiel aan te vragen en hebben daarmee een aparte status ten opzichte van andere vluchtelingen. Ook kunnen ze gebruik maken van de reguliere gezondheidszorg.

GGD Amsterdam is betrokken bij de eerste medische zorg voor vluchtelingen(kinderen), waaronder de opvang van mensen met psychosociale problemen en trauma’s. Ook verzorgen we de vaccinaties voor vluchtelingen. Daarnaast werken we samen met zorgpartners en hebben een adviserende, verbindende en ondersteunende rol bij organisaties die betrokken zijn bij zorg aan vluchtelingen. Het is ontzettend mooi om te zien dat inwoners en organisaties klaar staan en samenwerken om hen een warm welkom te geven.

Informatie en hulplijnen in het Oekraïens en Russisch

Algemeen:

  • Refugeehelp biedt informatie over een groot aantal onderwerpen, zoals huisvesting, leefgeld en gezondheidszorg. In Oekraïens, Nederlands en Russisch.
  • Het Rode Kruis heeft een WhatsApp-hulplijn in het Oekraïens, Russisch en Engels: 06 - 48158053.
  • Vluchtelingenwerk biedt belangrijke informatie voor gevluchte Oekraïners in Nederland in het Oekraïens, Russisch en Nederlands.

Gezondheidszorg:

Hoe kunt u helpen?

Veel Amsterdammers laten weten dat ze zelf ook wat willen doen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. U kunt op verschillende manieren helpen. We zetten de belangrijkste op een rij.

Gemeente Amsterdam in actie

Amsterdam is betrokken bij de crisis en we laten onze solidariteit op verschillende manieren zien in de stad door vlaggen en projecties op gebouwen.

Op dit moment wordt gekeken hoe de gemeente de hulp het beste kan organiseren en faciliteren. Meer informatie hierover vindt u op amsterdam.nl.

Afbeelding

Heeft u vragen?

Lijst

  • De oorlog in Oekraïne speelt zich af op 1400 kilometer van Nederland. Toch voelt het dichtbij. Veel mensen maken zich zorgen en hebben vragen. De Rijksoverheid houdt een pagina bij met informatie over de situatie in Rusland en Oekraïne.
  • Pharos geeft informatie over de zorg en waar hulp- en zorgverleners op moeten letten bij de opvang van vluchtelingen.
  • Het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) geeft informatie voor ouders en jeugdprofessionals over het omgaan met de oorlog in Oekraïne.
  • Bij Hulp voor dieren uit Oekraïne vindt u een meldpunt en een telefoonnummer voor hulpvragen voor dieren.