Pad tot huidige pagina

Bodemverontreiniging

14 mei 2022

Op verschillende plekken in Amsterdam en omgeving is de bodem verontreinigd met chemische stoffen. Regelmatig worden stukken bodem schoongemaakt (gesaneerd). De GGD adviseert over de risico’s van bodemverontreiniging en bodemsanering en wat u zelf kunt doen om uw gezondheid te beschermen.

Op de website www.g​gdleefomgeving.nl leest u meer over bodemverontreiniging. U vindt er informatie over wat u zelf kunt doen en de website geeft antwoorden op veel gestelde vragen.

Wat doen de GGD en de gemeente?

Het team Milieu en Gezondheid adviseert bij bodemverontreiniging en bodemsanering over maatregelen om de gezondheid te beschermen. Bewoners kunnen bij ons terecht met vragen, bijvoorbeeld over het eten van groenten en fruit uit eigen tuin of de aanleg van een moestuin.

Een bodemsanering kan hinder en risico’s opleveren. Wij geven daarom bij veel bodemsaneringen advies en gaan na of er voldoende maatregelen worden getroffen om de gezondheid en veiligheid van omwonenden te beschermen. Bij een bodemsanering kunnen schadelijke stoffen in de lucht terechtkomen. Als het nodig is, kunnen wij luchtmetingen doen.

De gemeente Amsterdam helpt bewoners met een tuin om hun grond te controleren op de aanwezigheid van lood in de bodem. Doe de risicocheck. De omgevingsdienst heeft kaarten over de kwaliteit van de bodem in Amsterdam en de Amstelland gemeenten. Voor vragen over bodemonderzoek, voor bijvoorbeeld bouw- en verbouwplannen, kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Buitenspelen in Amsterdam

In de bovenste laag van de bodem komen vaak zware metalen voor. Lood is hiervan een voorbeeld. Jonge kinderen kunnen dat via hun vingers in hun mond krijgen en inslikken als ze op deze grond spelen. Om dit te voorkomen adviseren we in heel Amsterdam om kinderen thuis alleen in aparte zandbakken te laten spelen, behalve als zeker is dat de grond schoon is. Alle openbare speelplekken in Amsterdam zijn onderzocht en schoon.

Contact

Hebt u een vraag over bodemverontreiniging of bodemsanering? Dan kunt u terecht bij het team Milieu en Gezondheid.