Stage Forensische Geneeskunde

16 mei 2022

Voor wie? Basisartsen in opleiding tot huisarts (haio) bij het VUmc

Specialisme: Huisartsgeneeskunde

Opleidingsinrichting: GGD Amsterdam, afdeling Forensische Geneeskunde en Medische Advisering.

Locatie werkplek: Amsterdam en omstreken

Stageopleider: Karen van den Hondel
Forensisch arts KNMG, Eerste Geneeskundige
FGMA
020 555 5388
kvdhondel@ggd.amsterdam.nl

Opleidingsduur: 3 tot 6 maanden op basis van 32 uur per week (afhankelijk van toestemming opleiding).

Minimale aanstelling: 50%

Aantal plaatsen: Per periode 1 haio van het VUmc

Algemene informatie opleiding:
Voor haios van het VUmc biedt de GGD een stage forensische geneeskunde aan. Bezigheden bestaan uit:

 • medische zorgverlening aan ingesloten personen bij politie en justitie,
 • medische advisering over ingesloten personen bij politie en justitie,
 • lijkschouw bij (vermoeden van) niet-natuurlijk overlijden,
 • forensische letselrapportage na geweldsmisdrijven,
 • forensisch-medisch onderzoek na zedenmisdrijven.

Doelstelling van de stage:

 • De haio kent de verschillen tussen de huisartspopulatie en arrestantenpopulatie, kan deze benoemen en de risico's inschatten.
 • De haio herkent de meest voorkomende vormen van middelenmisbruik en intoxicaties kan de ernst inschatten en adequaat vervolgen, behandelen of insturen.
 • De haio kent de onthoudingsverschijnselen van de meest gebruikte drugs en hun risico's, kan deze adequaat inschatten en zo nodig behandelen.
 • De haio kent de mogelijkheden en beperkingen van medische zorg in de specifieke setting van justitie en politie, weet hiernaar te handelen.
 • De haio heeft zicht op de eigen rol en functie en kent de verschillen tussen medische advisering en patiëntenzorg binnen de forensische geneeskunde.
 • De haio kent de wettelijke regelingen en de verschillen bij de lijkschouw als behandelaar en als forensisch arts in de rol van gemeentelijk lijkschouwer.
 • De haio kent de rol en functie van de forensisch arts, politie en justitie bij de lijkschouw bij vermoeden van niet-natuurlijk overlijden.
 • De haio kent de rol en functie van forensisch arts in de keten van forensische waarheidsvinding, zorg en hulpverlening na zedenmisdrijven.
 • De haio kan letsels na een geweldsmisdrijf herkennen, beschrijven, duiden en een letselverklaring opstellen volgens de voor de beroepsgroep geldende richtlijn.

In overleg met de haio en in overeenstemming met het huisartsinstituut wordt vooraf een persoonlijk opleidingsprogramma gemaakt. Aan het eind van de opleiding wordt geëvalueerd of de doelstellingen zijn behaald.

De afdeling Forensische Geneeskunde

De afdeling Forensische Geneeskunde van de GGD Amsterdam is een officieel door de HVRC erkende opleidingsplaats en verzorgt in het kader van de opleiding tot huisarts de stage forensische geneeskunde. De afdeling is ook expertisecentrum voor andere Nederlandse forensisch-medische afdelingen en toonaangevend op het gebied van de eerstelijns forensische geneeskunde. Er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats waarbij nauw wordt samengewerkt met de afdeling Epidemiologie & Gezondheidsbevordering van de GGD Amsterdam en daarbuiten met het AMC, het VUmc en het Forensisch Medisch Genootschap (FMG).

De werkzaamheden worden hoofdzakelijk op ‘locatie' uitgevoerd, dat wil zeggen op de politiebureaus en in de cellencomplexen en huizen van bewaring. Het grootste deel van het werkaanbod bestaat uit het verlenen van medische zorg bij ingesloten personen. Deze doelgroep verschilt van de reguliere huisartspopulatie in diverse opzichten. Psychopathologie, verslavingsproblematiek, zorgvermijding, intoxicatie en middelenmisbruik komen veelvuldig voor.

Voor postmortaal medisch onderzoek (de uitwendige lijkschouw) worden naast het onderzoek op locatie door de politie goedgekeurde ‘politiemortuaria' gebruikt. Voor het verrichten van het forensisch-medisch onderzoek na zedenmisdrijven bestaat een speciaal voor dat doel ingerichte en gecertificeerde onderzoeksruimte bij het hoofdbureau van de politie aan de Elandsgracht. Er wordt gebruik gemaakt van door de beroepsgroep (FMG) ontwikkelde richtlijnen. Voor wat betreft de medische zorg aan ingesloten personen gelden de NHG standaarden voor de huisarts. De haio werkt zelfstandig na een korte inwerkperiode onder supervisie van een ervaren arts van de afdeling.

De stage bestaat uit het zelfstandig stellen van diagnoses, bepalen van beleid en zo nodig uitvoeren van aanvullende diagnostiek. Aan het einde van de stage heeft de haio uitgebreide kennis, inzicht en ervaring met het werk als forensisch arts.

Contactgegevens afdeling FGMA >

Bijlage

Lees het interview in het magazine Graadmeter met drs. Joris Stomp, opleider bij de GGD-afdeling Forensische Geneeskunde.