Informatie voor kindercentra en scholen

27 mei 2021

Waarom hebben kinderdagverblijven, scholen en naschoolse opvang een meldingsplicht voor infectieziekten?

Sommige bevolkingsgroepen zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. Dit geldt met name voor zieke personen, jonge kinderen, ouderen en verstandelijk gehandicapten.
Besmettelijke ziekten kunnen voor deze groepen ernstige gevolgen hebben. In instellingen waar deze groepen verblijven of samenkomen, zoals kinderdagverblijven, basisscholen of buitenschoolse opvang, is het mogelijk een ongewoon hoog aantal zieken vroegtijdig op te merken.

Op basis van de Wet publieke gezondheid (artikel 26) zijn hoofden van instellingen wettelijk verplicht om de GGD op de hoogte te stellen van het optreden van een ongewoon hoog aantal zieken. Vervolgens kan de GGD in een vroeg stadium onderzoeken om welke ziekte het gaat en de ernst van de situatie beoordelen. Door het nemen van maatregelen op het gebied van hygiëne, door brononderzoek of door het aanbieden van vaccinaties, kunnen de gevolgen voor anderen worden beperkt.

Wat moeten instellingen melden?

Het gaat om het melden van een verhoogd aantal aandoeningen die mogelijk besmettelijk zijn:

  • acute maag- en darmaandoeningen
  • geelzucht
  • huidaandoeningen
  • andere ernstige aandoeningen zoals hersenvliesontsteking of meerdere gevallen van longontsteking in korte tijd.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Speciaal voor kindercentra en voor basisscholen/buitenschoolse opvang is er een map gemaakt met informatie over infectieziekten, hygiëne en veiligheid.

Deze informatie is ook beschikbaar in de gratis KIDDI-app. Deze app is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM.