Nascholing

Het Streeklaboratorium verzorgt nascholingen voor huisartsgroepen zowel middels symposia als in de vorm van DTO's.

Diagnostisch Toetsings Overleg  (DTO)

DTO's hebben als doelstelling: Het bevorderen van zinnig aanvragen van medisch microbiologische laboratoriumdiagnostiek. Een DTO kan plaatsvinden op uw praktijk of bij de GGD op de Nieuwe Achtergracht.
Het Streeklaboratorium verzorgt de feedback van aanvraagpatroon van microbiologisch onderzoek door huisartsen en spiegelt de gegevens zowel onderling als aan de totale Amsterdamse praktijk.
Een DTO duurt ongeveer 1,5 uur. Het uitgangspunt is steeds de NHG standaard van het betreffende onderwerp.

Wij bieden in samenwerking met Amsterdam UMC de volgende DTO’s aan:
• Hepatitis
• Urineweginfecties
• SOA diagnostiek
• Fecesdiagnostiek
• Tuberculose

FTO’s kunnen in samenwerking en overleg met de betrokken apotheker worden georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Fleur Koene (arts-microbioloog. BIG:  39913294001) fkoene@ggd.amsterdam.nl of met René Vork (relatiebeheerder) rvork@ggd.amsterdam.nl

Symposia

Jaarlijks organiseert het Streeklaboratorium een symposium voor onze aanvragers. Op 22 november 2018 was ons meest recente symposium dit richtte zich vooral op fecesdiagnostiek. De presentaties kunt u hieronder als pdf vinden

Inleiding
Dr. Paul Oostvogel, Hoofd Streeklaboratorium

Aanvraag feces diagnostiek: Hoe en wat? (PDF, 923 kB)
Dr. A. van Dam, arts-microbioloog, Amsterdam UMC en Streeklaboratorium GGD en René Vork, relatiebeheerder, Streeklaboratorium GGD

Wat kunnen we leren van een uitbraak van infectieuze diarree in een verpleeghuis?
Mevr. H.Kok, Deskundige Infectiepreventie, Afdeling Hygiëne en Inspectie, GGD Amsterdam

De rol van Clostridium difficile in de eerste lijn
Prof. Dr.E.Kuijper, arts-microbioloog, Leids Universitair Medisch Centrum

Parasitologie in de eerste lijn
Dr. T. van Gool, parasitoloog, Amsterdam UMC

In 2019 zullen wij ook weer een symposium verzorgen. Voor vragen kunt u terecht bij onze relatiebeheerder rvork@ggd.amsterdam.nl