Pad tot huidige pagina

Handelen bij recente verkrachting en aanranding

10 maart 2020

Bij een recente, dat wil zeggen korter dan 7 dagen geleden, verkrachting of aanranding is het mogelijk voor een politieonderzoek letsel vast te leggen en sporen veilig te stellen door forensisch medisch onderzoek (FMO). De politie bepaalt of een FMO is geïndiceerd.

Voor een FMO is het van belang het slachtoffer het volgende te adviseren:

  • Niet eten, drinken, roken of tandenpoetsen
  • Niet douchen, of wassen op de plekken waar je bent betast
  • Niet omkleden
  • Niet plassen, als dit toch het geval is dan de urine opvangen in een potje

Het FMO wordt in principe uitgevoerd op het hoofdbureau van politie waar een DNA vrije onderzoekskamer is ingericht. Pre-puberalen worden, in afstemming met de politie, in het AMC forensisch-medisch onderzocht.

Meer informatie

Het telefoonnummer voor intercollegiaal overleg met het Centrum Seksueel Geweld is (020) 555 5888.

Het slachtoffer kan zich direct melden bij Bureau Zedenpolitie: 088 1692585 of bellen met het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG): 0800 0188. Op de website van het CSG Amsterdam-Amstelland kan het slachtoffer meer informatie vinden: ggd.amsterdam.nl/centrumseksueelgeweld