Pad tot huidige pagina

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

10 maart 2020

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Amsterdam-Amstelland.

Telefoonnummer professionals

Bereikbaarheid Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland voor professionals: (020) 798 3798.

Als huisarts kunt u terecht bij Veilig Thuis voor advies en overleg bij elk vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt uw twijfel, vragen en dilemma’s bespreken (advies) of besluiten om een melding te doen om een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld te laten onderzoeken. U overlegt dan met één van onze vertrouwensartsen. Voor elke arts geldt dat het contact leggen met Veilig Thuis voor advies een verplichte stap is in de meldcode. Bij het doen van een melding  worden door u de persoonsgegevens aan Veilig Thuis overgedragen en moet u de stappen in de KNMG meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling hiervoor te gebruiken.
Zie voor verdere informatie dossier Kindermishandeling bij de KNMG.

Website: Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Algemeen telefoonnummer

Burgers kunnen het gratis landelijk telefoonnummer bellen 0800 – 2000 (24 uur per dag – 7 dagen in de week).