Privacy bij de afdeling Onderzoek

Omgang met persoonsgegevens bij het Homocohort, Drugscohort en AgeHiv-Studie

De afdeling Onderzoek gebruikt uw gegevens alleen voor wetenschappelijk onderzoek, en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw medische uitslagen en antwoorden op vragenlijsten worden gecodeerd en niet aan uw persoonlijke gegevens gekoppeld. Wij garanderen dat de gegevens nooit tot u te herleiden zijn.

Hoe beschermen wij uw privacy?

De afdeling Onderzoek houdt zich aan de privacywet, de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens en het Privacyreglement van de GGD. Dat betekent dat wij nooit gegevens delen waaruit op te maken is over wie het gaat. In de media en wetenschappelijke tijdschriften publiceren we alleen resultaten over groepen, nooit over personen. En als we samenwerken met andere onderzoekers en met hen gegevens uitwisselen, ontvangen zij nooit uw persoonlijke gegevens. Zodra de onderzoeken van Amsterdamse Cohort Studies stoppen, worden alle namen- en adressenbestanden binnen twee jaar vernietigd.

Hoe zit het met mijn contactgegevens en met mijn testuitslagen?

Natuurlijk wilt u zelf ook de uitslag van uw medische testen krijgen. In sommige gevallen kunt u uitslagen van soa- en hiv-testen zelf via internet opvragen. Hiervoor ontvangt u een eenmalige inlog en wachtwoord voor de beveiligde website van de GGD soa poli. In andere gevallen kunnen uitslagen alleen aan u persoonlijk doorgegeven worden. Daarvoor moet u contact opnemen met de onderzoeksverpleegkundigen. Alleen zij hebben toegang tot uw naam en adres, en zij zijn de enige personen die uw uitslagen kunnen opzoeken en aan u doorgeven. De onderzoeksverpleegkundigen gebruiken uw naam en adres ook om afspraken te maken of verzetten.

Is het gebruik van e-mail veilig?

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt als u daar toestemming voor heeft gegeven. De onderzoeksverpleegkundigen kunnen uw e-mail adres gebruiken om afspraken te plannen, een herinnering te sturen, of de nieuwsbrief te versturen. Sommige deelnemers krijgen ook vragenlijsten via de mail opgestuurd. U krijgt dan een weblink opgestuurd naar een beveiligde website. Deze weblink is alleen voor u. De antwoorden die u via deze link invult worden gekoppeld aan uw studie-code. Uw naam, adres of e-mailadres worden nooit gekoppeld aan de antwoorden op de vragenlijst, dus ook niet wanneer u de vragenlijst via de e-mail invult. Als u van gedachte verandert, kunt u dit altijd melden bij de verpleegkundige. Dan wordt uw e-mailadres verwijderd of toegevoegd.