Interview met Anneke Pahlplatz, haio

Interviewserie: Toekomstig medisch specialisten aan het woord

Anneke Pahlplatz, haio, doet een psychiatriestage bij de Geïntegreerde Voorzieningen (GV) Zuidoost. Hoe ervaart zij het leren én werken bij de GGD?

De GGD Amsterdam is een makkelijk benaderbare organisatie met een zeer gevarieerd zorgaanbod. De afdeling MGGZ probeert kwetsbare Amsterdammers nieuwe kansen en mogelijkheden te bieden op het vlak van verslavingszorg, somatiek en psychiatrie. Dit wordt bereikt door nauw samen te werken met andere maatschappelijke en gemeentelijke instanties, bijvoorbeeld de DWI.


Bij GV Zuidoost, de afdeling waar ik stage loop, zien we met een gemotiveerd team toe op de begeleiding van verslaafden en daklozen. De preventie en screening van infectieziekten is één van onze speerpunten. Ook wordt veel nagedacht over hoe de GV kan inspringen bij nieuwe maatschappelijke problemen zoals de toename van straatoverlast door openbaar alcoholgebruik. Het werk hier levert mij waardevol inzicht op in de zorg omtrent de verslaafden en daklozen in Amsterdam Zuidoost. De patiëntenpopulatie is hier gevarieerd, met veel verschillende nationaliteiten. De grootste groep is afkomstig uit Suriname.

Interessante nascholing
Sterke elementen van het opleidingsklimaat zijn voor mij de mogelijkheid om met alle betrokken disciplines mee te kijken en om mee te gaan op huisbezoek, en zo een compleet beeld te krijgen van de verschillende instanties betrokken bij patiëntenzorg. Wat deze stage ook interessant maakt zijn de verschillende vormen van nascholing die de GGD biedt. Waaronder een nascholing over eergerelateerd geweld en over de geschiedenis en het ontstaan van de GGD zorg in Amsterdam.

Ik heb hier een eigen werkplek, onder supervisie van een huisarts en verslavingsarts. De combinatie van eigen verantwoordelijkheid en adequate begeleiding is erg leerzaam. Daarbij is er de mogelijkheid om mee te kijken met de psychiater en sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Dit geeft deze stage voor mij extra verdieping.

Laagdrempeligheid
Mijn gemiddelde werkdag als aios is van 8.15 uur tot 17:00 uur. Na de ochtendoverdracht, heb ik tot de lunch patiëntencontact. In de middag is er meestal patiëntenoverleg op de verschillende woongroepen verdeeld over Amsterdam Zuidoost. Omdat het voor deze patiëntengroep lastig is om gemaakte afspraken na te komen, verschijnen patiënten niet altijd op de afgesproken tijd. Dit wordt waar mogelijk ondervangen door de patiënt de gelegenheid te bieden om zonder afspraak binnen te lopen, bijvoorbeeld wanneer ze aanwezig zijn voor de heroïneverstrekking of voor een afspraak bij het DWI.

Het voordeel van deze laagdrempeligheid is dat je ook zorgmijders, die je vaak aantreft in deze patiëntengroep, de broodnodige zorg kan verlenen. Doordat patiënten makkelijk even bij de arts of verpleegkundige binnenlopen met medische vragen of problemen is hun ontwikkeling goed te volgen. Daarnaast ga ik vaak met de arts of verpleegkundige op huisbezoek om patiënten beter in beeld te krijgen.

“MGGZ is continu in ontwikkeling om zo optimaal in te kunnen springen op actuele maatschappelijke problemen. Het was voor mij als toekomstig huisarts een zeer leerzame ervaring om 3 maanden mee te mogen werken op de GV Zuidoost.”