Pad tot huidige pagina

Seksbedrijven

Aanvraag hygiënerapport

Bij de afdeling Hygiëne & Inspectie van de GGD Amsterdam kunt u het Hygiënerapport Seksbedrijven aanvragen. Dit is nodig voor het indienen van de aanvraag voor een nieuwe vergunning bij de Gemeente Amsterdam en wanneer u een aanvraag wilt doen voor het verlengen van een bestaande vergunning. Een Hygiënerapport is locatie specifiek. Dit betekent dat u per locatie/adres een aanvraag moet indienen voor een Hygiënerapport. U kunt de aanvraag voor een Hygiënerapport online doen of met een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier per mail of post. De aanvraagformulieren zijn rechts op deze pagina te vinden.

Nieuwe aanvraag

Bij de aanvraag van een vergunning bij de Gemeente Amsterdam geldt een positief Hygiënerapport van de GGD Amsterdam als indieningsvereiste. Een positief Hygiënerapport bestaat uit een positieve beoordeling van zowel uw bedrijfsplan, hoofdstuk Hygiëne, als de praktijksituatie op de locatie. Dit betekent dat uw bedrijfsplan, hoofdstuk Hygiëne, en de praktijksituatie voorafgaand aan het verlenen van de vergunning door de GGD Amsterdam dient te worden beoordeeld.

Formulier nieuwe aanvraag

Aanvraag verlenging

Ook bij de aanvraag van een verlenging van een bestaande vergunning bij de Gemeente Amsterdam geldt een positief Hygiënerapport van de GGD Amsterdam als indieningsvereiste. In dit geval bestaat een positief Hygiënerapport uit een positieve beoordeling van uw bedrijfsplan, hoofdstuk Hygiëne, dat eventueel op basis van eerdere inspecties door de GGD en de eigen tussentijdse evaluaties is aangepast. De praktijksituatie zal pas gedurende de vergunningsperiode worden gecontroleerd middels onaangekondigde reguliere inspecties. Mogelijke wijzigingen in uw bedrijfsplan, hoofdstuk Hygiëne, zijn bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van wel of geen gebruik handdoeken, het schoonmaakbeleid of verschuivingen van verantwoordelijkheden. Het kan ook zijn dat er inhoudelijk niets gewijzigd hoeft te worden. Het bedrijfsplan, hoofdstuk Hygiëne, dient u in bij uw aanvraag, aangevuld met een verslag van uw evaluaties. Het is prettig als u aangeeft wat er in uw bedrijfsplan, hoofdstuk Hygiëne, is aangepast.

Formulier verlenging aanvraag

Hygiënerichtlijn voor seksbedrijven

De GGD Amsterdam gaat de seksbedrijven inspecteren aan de hand van de Hygiënerichtlijn voor Seksbedrijven van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV). De meest recente versie van de Hygiënerichtlijn kunt u hier downloaden.

Kosten

Er worden leges gerekend voor een Hygiënerapport Seksbedrijven van de GGD Amsterdam. De vastgestelde leges voor een Hygiënerapport (per locatie/adres) vanaf 1 januari 2022 zijn:

Overzicht tarieven
Nieuwe aanvraag
Besloten club of privé huis € 1365,20
Raamprostitutiebedrijf € 1081,00
Escortbedrijf € 966,30
Aanvraag verlenging
Seksbedrijf € 227,35

U zult een factuur ontvangen na de (eerste) beoordeling van uw bedrijfsplan, hoofdstuk Hygiëne.

Model bedrijfsplan, hoofdstuk hygiëne

De GGD Amsterdam heeft een nieuw model ontwikkeld voor het bedrijfsplan, hoofdstuk Hygiëne. Dit document, waarin de normen uit de Hygiënerichtlijn zijn vertaald naar een model voor het bedrijfsplan, hoofdstuk Hygiëne is rechts op deze pagina te vinden. Gebruik van dit model heeft de volgende voordelen:

  • Het model is eenvoudiger. U kunt simpelweg aanvinken op welke wijze u aan de Hygiënerichtlijn voldoet. Een toelichting is alleen nog nodig als u afwijkt van de Hygiënerichtlijn.
  • Het model maakt duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Er is onderscheid gemaakt tussen wat van u als exploitant wordt verwacht en wat de verantwoordelijkheid is van de sekswerker.
  • Het model sluit aan bij de nieuwe Hygiënerichtlijn. Als u de maatregelen neemt die in het model staan opgenomen, dan volgt u de Hygiënerichtlijn en draagt u bij aan een hygiënische en gezonde omgeving voor sekswerker en de klant.

Gebruik van het model is niet verplicht. Het staat u vrij om zelf beleid op te stellen hoe u de hygiëne en gezondheid in uw voorziening waarborgt. Door het model te gebruiken vergroot u de kans dat uw beleid volledig is én voldoet aan de meest recente Hygiënerichtlijn.

Contact

Voor vragen over de aanvraag van een hygiënerapport of de beoordeling van uw bedrijfsplan, hoofdstuk Hygiëne kunt u uiteraard terecht bij de GGD Amsterdam, team Hygiëne & Inspectie:

E-mail hygiene@ggd.amsterdam.nl

Telefoon (020) 555 5581