Pad tot huidige pagina

Hygiëne

7 oktober 2019

Een belangrijk onderdeel in de strijd tegen infectieziekten is een goede hygiëne. De afdeling Hygiëne en Inspectie van het cluster Infectieziekten, adviseert en inspecteert instellingen, bedrijven en ondernemers op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.

Advies

De adviseurs van de afdeling ondersteunen instellingen en bedrijven met adviezen op het gebied van keukenhygiëne. In verpleeghuizen en woonzorgcentra geven zij advies over verpleegtechnisch handelen en hoe infecties voorkomen kunnen worden door hygiënisch te werken. Tevens bieden zij begeleiding bij het werken volgens de hygiëneregels die opgesteld zijn door de Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) aan diverse organisaties voor dak- en thuislozenopvang en overige vormen van maatschappelijke opvang. Daarnaast hebben de adviseurs overleg met de organisaties van publieksevenementen, om te beoordelen of men de nodige maatregelen heeft genomen om hygiënerisico’s te beperken.

De legionelladeskundigen bieden ondersteuning bij legionellapreventie, door advies te geven over de risicoanalyse en het beheersplan van leidingwaterinstallaties en door het uitvoeren van legionella check-ups. Indien er sprake is van een besmetting met legionellose, zorgen zij tevens voor bronopsporing.

Inspectie

De inspecteurs van de afdeling houden toezicht op naleving van de wet met betrekking tot tatoeëren en piercen. Zij inspecteren de verschillende studio’s en verlenen al dan niet een vergunning.

De inspecteurs kinderopvang houden toezicht op naleving van de wet met betrekking tot kindercentra, gastouderbureaus en gastouders.

In het kader van de International Health Regulations (IHR) worden schepen in de haven van Amsterdam en Zaandam geïnspecteerd en worden Ship Sanitation Certificaten verstrekt. Het Ship Sanitation Certificate moet verplicht aan boord zijn van internationaal varende schepen en is ingevoerd om te voorkomen dat infectieziekten zich wereldwijd kunnen verspreiden.

Voor vragen of meer informatie over de afdeling Hygiëne en Inspectie en haar werkzaamheden kunt u contact opnemen via telefoonnummer (020) 555 5581 of een e-mail sturen naar hygiene@ggd.amsterdam.nl.