Publicaties en websites Inzicht maart 2021

Publicaties

Hoe swipe je een trauma weg? Snelle traumatherapieën zoals Flash, EMDR 2.0 en HAT.

Carien Karsten. ISBN 9789088509414 uitgeverij SWP, € 26,00.
Kun je net zo makkelijk van trauma’s afkomen als van beelden die je met één swipe van je mobiele scherm veegt? Soms wel. Dit boek beschrijft de laatste inzichten en toepassingen op dit gebied. Waarom kan de een wel goed tegen stress en de ander niet? Waarom blijft de ene akelige herinnering wel hangen en de andere niet? En wat doe je als je voortdurend angstig blijft? Welke therapie helpt dan en wat kun je er zelf aan doen? Hoe zorg je ervoor dat je je eigen tolerantie voor stress kunt vergroten? Al deze vragen worden in dit boek beantwoord aan de hand van casussen en een heldere uiteenzetting van de nieuwste traumatherapieën als EMDR 2.0, Flash 2.0, CT, HAT en de Woosh-techniek.

In levende lijve: het lichaam in de psychotherapie

Nelleke Nicolai. ISBN 9789036824989. Bohn Stafleu van Loghum, € 24,95.
Het laatste boek van psychiater-psychotherapeut Nelleke Nicolai gaat over wat het lichaam van een patiënt de psychotherapeut in klinische situaties kan vertellen. Het helpt om lichaamstaal te leren zien en te interpreteren, om beter te begrijpen wat patiënten je vertellen. Aan de hand van filosofische, intersubjectieve en neurobiologische theorieën legt ze uit waar je op kunt letten, en beschrijft specifieke lichaamsgerichte interventies. Het boek is bedoeld voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten, maar is ook geschikt voor de geïnteresseerde leek.

Stiefvadergezinnen. Hoe ze functioneren en waarom ze zo functioneren.

Johannes Mol. ISBN 9789088509728, uitgeverij SWP, € 24,90.
In dit boek staan stiefvaders centraal: hoe voelt hun positie, welke rol willen ze innemen, waar nemen ze verantwoordelijkheid voor? Stiefvadergezinnen functioneren heel anders dan stiefmoedergezinnen. De onderliggende problematiek is gelijk, maar een stiefvader mag zijn positie in het stiefgezin veel vrijer invullen. Dit boek is gebaseerd op honderden interviews met vooral stiefvaders, maar ook met stiefkinderen en (stief)moeders. Daar wordt rijkelijk uit geciteerd. De interviews maken duidelijk dat stiefvaders hun rol heel verschillend invullen: van heel betrokken tot heel afzijdig, van nadrukkelijk opvoedend tot even nadrukkelijk niet opvoedend. De verschillende rolinvullingen blijken allemaal tot een bevredigend gezinsleven te kunnen leiden. De auteur wil dan ook niet voorschrijven hoe het moet, maar laten zien hoe het werkt. De ervaringsverhalen worden gekoppeld aan gangbare theorieën uit de sociale wetenschappen. Dit boek richt zich zowel op leden van stiefgezinnen als op professionals. Het geeft herkenbare verhalen, en legt uit wat daarin speelt.

Websites

noplaceforsextrafficking.org

Jaarlijks zijn er in Nederland naar schatting 3.000 slachtoffers van seksuele uitbuiting, waaronder 1300 minderjarigen. Seksuele uitbuiting vindt veelal onder de radar plaats, buiten het zicht van iedereen. Criminele organisaties maken hierbij - onopgemerkt - ook gebruik van hotels en vakantieparken.

Het platform noplaceforsextrafficking.org richt zich als eerste op hotels en vakantieparken. Hotels kunnen een verantwoordelijkheidscertificaat behalen als 60% van hun medewerkers de onlinetraining doorloopt. Medewerkers worden zich door de training bewust van de problematiek, leren signalen van seksuele uitbuiting in hun werkomgeving herkennen, zoals vaker dan gebruikelijk lakens of handdoeken verschonen, en krijgen perspectief hoe te handelen in dergelijke situaties. Er zijn nog twee certificeringsprogramma’s in voorbereiding, voor cafés, clubs en restaurants (No Table for Sex Trafficking) en voor taxibedrijven (No Ride for Sex Trafficking). Deze programma’s worden naar verwachting in 2021 gelanceerd.

Veiligekerk.nl

Deze site is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen drie kerkelijke meldpunten seksueel misbruik en Tear. Veiligekerk.nl helpt kerken om huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk te (h)erkennen, voorkomen en aanpakken. Naast een website met materialen en routes naar hulpverleners, komt veiligekerk.nl met campagnematige activiteiten richting kerkelijke netwerken en christelijke organisaties. Doel is om seksueel misbruik en huiselijk geweld blijvend bespreekbaar te maken in kerken en daarbuiten.