Pad tot huidige pagina

Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam

Het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA) ondersteunt professionals en instellingen die hulp en opvang bieden aan slachtoffers van seksueel geweld.

SSGA is een specialistisch expertisebureau dat zich bezig houdt met het verzamelen en verspreiden van informatie, het organiseren van deskundigheidsbevordering en het geven van advies. Vanuit onze onafhankelijke positie kunnen we bruggen bouwen tussen de verschillende organisaties en een coördinerende rol vervullen wanneer dit gewenst is.

Casemanagement zedenzaken

(Vermoedelijke) zedenzaken op scholen of bij instellingen kunnen voor veel onrust zorgen bij alle betrokkenen.
Het Steunpunt Seksueel Geweld heeft hiertoe samen met het Bureau Zedenpolitie het Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust Amsterdam-Amstelland ontwikkeld.
Het Scenario Zedenzaken treedt in werking op verzoek van de Zedendriehoek.

Coördinatie Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM)

Wekelijks adviseert het Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM) hulpverleners over de aanpak van een vermoeden van seksueel misbruik binnen een afhankelijkheidsrelatie. Het team bestaat uit vaste vertegenwoordigers van verschillende organisaties.

Netwerkcoördinatie Centrum Seksueel Geweld

De functie van netwerkcoördinator Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland is ondergebracht bij het Steunpunt Seksueel Geweld.

Themabijeenkomsten

In het voor- en najaar organiseren wij een themabijeenkomst over een aan seksueel geweld gerelateerd onderwerp

Periodieke uitgaven

  • Nieuwsbrief InZicht

In de nieuwsbrief staat elke keer een uitgebreid interview met een professional over een bepaald thema m.b.t. seksueel geweld. De nieuwsbrief verschijnt 2 maal per jaar en wordt gratis verspreid. Archief Nieuwsbrieven Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA)

  • Verwijsgids seksueel geweld

Deze gids geeft een overzicht van het hulpverleningsaanbod in Amsterdam en omgeving in geval van actuele seksuele kindermishandeling en bij verwerking van seksueel geweldervaringen.

  • Groepen seksueel geweld

In de Groepenfolder staat een aanbod van therapie-/praat-/zelfhulpgroepen in Amsterdam. De Groepenfolder komt eenmaal per jaar uit en is gratis. Deze wordt onder andere verspreid onder hulpverleners en huisartsen.
Groepenfolder seksueel geweld 2023-2024 (PDF, 1,2 MB)

  • Brochures voor scholen

Voor scholen in het basis en het voortgezet onderwijs zijn de brochures wat te doen bij seksueel misbruik voor scholen gemaakt.

Wat te doen als basisschool bij seksueel misbruik? (PDF, 1,7 MB)
Wat te doen in het voortgezet onderwijs bij seksueel misbruik? (PDF, 914 kB)

Aanmelden voor de nieuwsbrief of een papieren versie van een uitgave bestellen kan via onderstaand e-mail adres.

Contact

Het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam is telefonisch bereikbaar: maandag t/m donderdag: 08.00-17.00 uur. Telefoon: (020) 555 5227 E-mail: ssga@ggd.amsterdam.nl