Pad tot huidige pagina

Nieuwsbrieven SSGA

12 augustus 2020

In elke Nieuwsbrief een uitgebreid interview met een professional over een bepaald thema met betrekking tot seksueel geweld.
Verder rubrieken als publicaties, wetenswaardigheden en een agenda.
De Nieuwsbrief verschijnt twee maal per jaar en wordt gratis verspreid onder hulpverleners in Amsterdam en omgeving.

InZicht 2020

"Bellen naar Stop it Now!"
Forensisch psychologe Jill van Dijk bemant samen met haar collega’s de telefonische hulplijn van Stop it Now!. Vier dagen per week spreekt ze kinderpornokijkers, kindermisbruikers, mensen met seksuele gevoelens voor minderjarigen en hun familieleden.
SSGA Inzicht augustus 2020 (PDF, 1,8 MB)

"Wetenschappelijke kennis over kindermishandeling"
Sheila van Berkel is een echte wetenschapper. Ze komt precies en gedreven over. Als onderzoeker werkte ze mee aan diverse onderzoeken over kindermishandeling en seksueel misbruik, zoals de nationale prevalentie studie kindermishandeling, studies over risicofactoren, uithuisplaatsingen en over veerkracht.
SSGA Inzicht februari 2020 (PDF, 1,3 MB)

InZicht 2019

"Safer Clubbing: uitgaan zonder lastig gevallen te worden"
De Amsterdamse aanpak straatintimidatie, ook wel aanpak Veilige Steden genoemd bestaat uit meer dan alleen een verbod van straatintimidatie. De gemeente werkt samen met maatschappelijke organisaties om dit probleem ook preventief aan te pakken. Wij gingen in gesprek met Eva Berghaus van Sexmatters en Ramon de Lima van stichting N8BM A’DAM.
SSGA Inzicht augustus 2019 (PDF, 1,6 MB)

"Sekswerk & Seksueel Geweld"
Vorig jaar verscheen het onderzoek ‘Sekswerk en Geweld in Nederland’. Maar liefst 78% van de 308 ondervraagde sekswerkers gaf aan in het afgelopen jaar seksueel geweld mee te hebben gemaakt. Wij spraken hierover met Heleen Driessen, prostitutie vertrouwensvrouw bij P&G 292. 
SSGA Inzicht februari 2019 (PDF, 1,6 MB)

InZicht 2018

"Ouderen met een misbruikverleden"
‘Je moest niet gaan zeuren over een slechte jeugd. Alles verbleekte bij de oorlog.’ Een vergeten groep noemt Nelleke Nicolai, gepensioneerd psychiater- psychotherapeut, de ouderen die worstelen met hun misbruikverleden.
SSGA Inzicht juli 2018 (PDF, 1,5 MB)

InZicht 2017

"Nieuw in Amsterdam: MST-PSB voor jongeren met problematisch seksueel gedrag"
Sinds april 2017 biedt de Viersprong Amsterdam MST-PSB (Multi System Therapy - Problematic Sexual Behaviour) aan. Dit is een behandelprogramma voor jongeren die problematisch seksueel gedrag vertonen. Marit Kuijper is supervisor en vertelt meer over deze intensieve therapievorm.
SSGA InZicht juli 2017 (PDF, 1,1 MB)

"Project Seksuele Gezondheid & Vluchtelingen"
Ineke van der Vlugt is programma-coördinator en onder andere verantwoordelijk voor het project Seksuele Gezondheid & Vluchtelingen bij Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Zij vertelt waarom Rutgers een project Seksuele Gezondheid & Vluchtelingen gestart is en hoe ze in het project wil bijdragen aan verbetering van de seksuele gezondheid van nieuwkomers.
SSGA InZicht januari 2017 (PDF, 1,5 MB)

InZicht 2016

"Gehechtheid en seksueel misbruik"
Kinderpsychiater en onderzoekster Marie-José van Hoof doet onderzoek naar de relatie tussen gehechtheid en seksueel misbruik in het brein.
SSGA InZicht juli 2016 (PDF, 1 MB)

"Zelfredzaamheid en weerbaarheid als uitgangspunt in ondersteuning aan slachtoffers"
Een gesprek met Saskia van Boven, Teamleider Algemene Dienstverlening bij Slachtofferhulp Nederland.
SSGA InZicht januari 2016 (PDF, 1,3 MB)