Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Hart en Ziel

27 januari 2016

Op deze pagina - Hart en Ziel


Sociaalemotionele problemen van kinderen dienen in een zo vroeg mogelijk stadium te worden onderkend en aangepakt. Het geringe bereik van preventie is echter momenteel het belangrijkste knelpunt in de strijd tegen psychosociale problemen.

Hart en Ziel is een nieuwe werkwijze binnen het primair onderwijs waar kinderen met een verhoogde kans op sociaalemotionele problemen actief worden opgespoord, ondersteund en zonodig toegeleid naar (veelbelovende en effectieve) preventieprogramma. Jaarlijks wordt de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen in kaart gebracht met onder andere de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). De intern begeleider bekijkt met het zorgteam de kinderen die op de vragenlijsten hoog scoren. Met behulp van de module 'Aanpak in de klas' wordt gekeken hoe de leerkracht het kind het beste kan ondersteunen. Ouders van kinderen die iets extra's nodig hebben worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de intern begeleider. Samen besluiten zij om het kind al dan niet toe te leiden naar een passend preventieprogramma. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Jeugdpreventiewijzer. De Jeugdpreventiewijzer geeft een overzicht van alle veelbelovende en effectieve preventieprogramma's die in Amsterdam worden aangeboden.

Doel

Volgen van de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. Vroegsignalering en interventie van kinderen met een verhoogde kans op sociaalemotionele problemen.

Doelgroep

Basisschoolkinderen in groep 2 t/m 8.

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel. (020) 555 5495
E-mail: eg@ggd.amsterdam.nl