Pad tot huidige pagina

GGD websites

Overzicht van websites waarbij de GGD Amsterdam betrokken is.

Amsterdamse aanpak Gezonde School

Gezonde School is een werkwijze waarbij scholen op 4 pijlers werken aan gezondheid in en om school, zodat een gezonde leefstijl vanzelfsprekend wordt.
De werkwijze gaat uit van wat de school al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij de wensen en behoeften

Gezondheid in Beeld

Gezondheid in Beeld is een makkelijk toegankelijke en interactieve website die inzicht geeft in de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van de inwoners van Amsterdam en Amstelland.

GGD AppStore

Het doel van de GGD AppStore is het bieden van een begrijpelijk en transparant overzicht van relevante en betrouwbare gezondheidsapps en websites (zogenaamde E-Public Health toepassingen).

GHOR Amsterdam-Amstelland

GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. In ramp- en crisissituaties coördineert en regisseert de GHOR de geneeskundige hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen.

Groeigids

Groeigids is een platform dat (aanstaande) ouders inzicht geeft bij de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van hun kind. Vanaf het moment van een kinderwens tot en met de puberteit. Een lange tijd dus, waarin zich steeds nieuwe vragen over opgroeien voordoen.

JeugdPreventiewijzer

De JeugdPreventiewijzer helpt u de weg te vinden in het grote preventie aanbod in de regio Amsterdam en Amstelland.

JouwGGD.nl

JouwGGD.nl is de jongerenwebsite van GGD’en in Nederland. De website is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. Op deze site staat betrouwbare informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken, drugs en media.

Laat je niet vallen

Met de aanpak ‘Laat je niet vallen’ maakt de GGD Amsterdam ouderen ervan bewust dat zij zelf iets kunnen doen om vallen te voorkomen. Dit doet de GGD met praktische informatie, tips en een breed aanbod aan trainingen in de buurt waarvan bewezen is dat ze werken.

Luchtmeetnet

De website Luchtmeetnet toont de gemeten luchtkwaliteit op meetpunten in Nederland en de berekende luchtkwaliteit in de vorm van kaarten.

Mindmasters

Het platform Mindmasters.nl is een initiatief van de 3 GGZ-instellingen Jellinek, PuntP, Prezens en de GGD Amsterdam. Via deze website richten deze instellingen zich als één organisatie op met name Amsterdamse jongeren tussen 14 en 18 jaar.