Pad tot huidige pagina

Klachten

23 december 2022

De medewerkers van de GGD Amsterdam proberen u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij horen dat graag, zodat wij onze dienstverlening zo nodig kunnen verbeteren en herhaling voorkomen.

Ik heb een klacht

Stap 1

Vertel uw klacht aan de betrokken medewerker. Samen proberen we met u tot een oplossing te komen.

Stap 2

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen:

 1. Gebruik het klachtenformulier
  U kunt uw klacht gemakkelijk indienen door het online klachtenformulier van de gemeente Amsterdam in te vullen.
 2. Of stuur ons een e-mail of brief
  U kunt ons ook mailen (met bijlagen, max 19 MB) via klachten@ggd.amsterdam.nl of een brief sturen naar:

GGD Amsterdam
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam

Vermeld daarin:

 • uw voorletters en achternaam
 • uw adres, postcode en woonplaats
 • uw telefoonnummer
 • uw klacht
 • de datum, locatie en tijd van de situatie waarover u een klacht indient

Hulp nodig bij uw klacht?

Is het voor u lastig om uw klacht goed te omschrijven? De klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen. Neem in dat geval contact op via klachten@ggd.amsterdam.nl of bel naar 020 555 9300 en laat een bericht achter.

Geen anonieme klachten

Wij staan u graag persoonlijk te woord. Anonieme klachten nemen wij daarom niet in behandeling.

Klacht ingediend - en nu?

Uw klacht wordt doorgestuurd naar de juiste afdeling. Een medewerker neemt zo snel mogelijk na ontvangst van de klacht contact met u op. Vervolgens wordt op uw klacht gereageerd en, zo mogelijk in overleg met u, een oplossing gezocht. Als u wilt, krijgt u een bevestiging van de afspraken die u samen gemaakt hebt.

Stap 3

Als u niet tevreden bent
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u daarna uw klacht voorleggen aan:

 • de klachtencommissie van de GGD
  GGD Amsterdam heeft ervoor gekozen om voor alle diensten waarop de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing is een klachtencommissie in te stellen.
 • de Ombudsman Metropool Amsterdam
  Ombudsman Metropool Amsterdam is een onafhankelijk en onpartijdige overheidsdienst die klachten behandelt over het hele werkterrein van de GGD.
 • de Geschillencommissie Publieke Gezondheid
  Valt uw klacht onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dan kunt u uw klacht in behandeling laten nemen door de Geschillencommissie Publieke Gezondheid. De Geschillencommissie Publieke Gezondheid is onderdeel van de Geschillencommissie Zorg en behandelt klachten van cliënten tegen zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de GGD GHOR Nederland.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de manier waarop wij uw klacht in behandeling nemen, wat de procedure is en hoe dit wettelijk is geregeld? Dan kunt u dat lezen in onze klachtenregeling. (PDF, 190 kB)

Zie ook

Klachten Wet verplichte GGZ