Pad tot huidige pagina

Klachten

10 juni 2020

Bij de GGD Amsterdam werken ongeveer 1300 medewerkers die per jaar in totaal zo'n 600.000 keer contact hebben met cliënten. De GGD probeert iedere cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Een enkele keer gaat daarbij iets mis. Als u meent verkeerd of onzorgvuldig behandeld te zijn, is het mogelijk een klacht in te dienen.

Illustratie: schrijvende hand

In eerste instantie verzoeken wij u om de klacht te bespreken met de betreffende hulpverlener of afdeling. Indien u hierna niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht dan kunt u deze alsnog indienen bij de Klachtencommissie van de GGD. Nuttig is in ieder geval de informatie over het indienen van een klacht, zoals deze rechts in het menu zijn weergegeven, even door te nemen.

Een klacht biedt mogelijkheden

Dat klagen een negatieve bijklank heeft is niet terecht. Zowel voor u als voor de GGD biedt een klacht mogelijkheden tot verbeteringen van de dienstverlening. Het is daarom van groot belang dat uw klacht op de juiste plek terecht komt, serieus wordt behandeld en dat de noodzakelijke maatregelen worden genomen.

Hulpverleners, zorginstellingen en overheidsorganisaties, ook de GGD, zijn verplicht uw klacht volgens bepaalde regels te behandelen. Deze regels staan voor zorginstellingen in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Daarnaast heeft de GGD als gemeentelijke dienst ook te maken met de Algemene wet Bestuursrecht, Hoofdstuk 9 Klachtbehandeling.

De GGD heeft op grond van deze wet een eigen klachtenreglement opgesteld, dat in januari 2017 is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

De GGD heeft op grond van deze wetten een eigen klachtenregeling opgesteld. Hiernaast, onder 'zie ook', worden de belangrijkste onderdelen uit het klachtenregeling in het kort behandeld. Ook van de letterlijke tekst van de regeling is een brochure samengesteld.

Klachtenregeling GGD (PDF, 184 kB)