Pad tot huidige pagina

Proclaimer

Proclaimer GGD Amsterdam

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de GGD Amsterdam. De tekstuele, audio en/of visuele informatie, die op de internetsite van de GGD Amsterdam staat, mag vrij verspreid worden, mits onaangepast en slechts bestemd voor niet-commerciële doeleinden.

Gebruik van enige informatie, afkomstig van deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een arts. Wij willen benadrukken dat u bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met uw arts, specialist of apotheker.

De GGD Amsterdam besteedt uiterste zorg aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie, die deze site vertoont. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie, op of via de site verkregen, onvolledig of onjuist is. Eveneens besteedt de GGD Amsterdam uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de site, maar kan dat niet garanderen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangepast. De GGD Amsterdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de GGD Amsterdam, welke ook geen eigendom zijn van de GGD Amsterdam. Zij zijn louter ter informatie voor de bezoeker van deze site opgenomen. Hoewel de GGD Amsterdam uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze websites wijst de GGD Amsterdam af.

Privacybeleid

De GGD Amsterdam volgt nauwgezet de bepalingen uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de toepasselijke bepalingen uit de ’Algemene Verordening Gegevensbescherming'. Dit betekent dat de GGD Amsterdam uw privacy beschermt en geen persoonsgegevens van u aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting.

De ten behoeve van aanvragen en/of informatieverzoeken per digitaal formulier verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Cookies op ggd.amsterdam.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd.

Wij gebruiken deze cookies voor 2 doeleinden:

  • Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of u een enquête of formulier al heeft ingevuld.
  • We verzamelen statistische gegevens om het gebruik van de website te monitoren. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. De GGD Amsterdam gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

De GGD Amsterdam kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Cookies weigeren

De cookies die we gebruiken zorgen ervoor dat u de website beter kunt gebruiken en de informatie die we via de cookies verzamelen is voor ons erg belangrijk om de kwaliteit van de website te verbeteren. We waarderen het daarom als u ons cookies laat gebruiken. Wilt u desondanks dat ggd.amsterdam.nl geen cookies meer plaatst op uw computer? Dan kunt u de instellingen van uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoe dat moet is afhankelijk van welke browser u gebruikt.

Aansprakelijkheid

De GGD Amsterdam sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Hoewel de GGD Amsterdam alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de GGD Amsterdam niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De GGD Amsterdam aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een niet onbelemmerde toegang tot deze site.

Het Nederlands recht is van toepassing.

Contact

Voor al uw vragen, opmerkingen en overige communicatie betreffende de website van de GGD Amsterdam, neem contact op met de GGD.

Proclaimer e-mail GGD Amsterdam

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. De GGD Amsterdam staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Proclaimer e-mail GGD Amsterdam (English version)

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or the entity to whom it is addressed and the others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. The GGD Amsterdam is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.