Pad tot huidige pagina

Pers

1 juli 2021

Wilt u naar aanleiding van de actualiteit of een publicatie in contact komen met de GGD Amsterdam? Bel of mail dan met onze afdeling Communicatie. De afdeling Communicatie is uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u niet van de media? Ga dan naar het contactformulier of bel telefoonnummer  020 555 5911 (op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur).

Journalisten kunnen voor vragen over de GGD Amsterdam contact opnemen met afdeling Communicatie via 020-555 5208 of communicatie@ggd.amsterdam.nl.

Privacy

Bij de GGD staat de privacy van cliënten voorop. Deze privacy is het belangrijkste uitgangspunt in de afweging om wel of niet mee te werken aan publicaties/reportages. Naast het medisch beroepsgeheim waar de GGD zich als medische organisatie aan houdt, wil de GGD de privacy van haar cliënten borgen om de drempel om hulp te zoeken zo laag mogelijk te houden.

Bij incidenten wordt weleens gevraagd of iemand bekend is bij de GGD. Hier worden geen mededelingen over gedaan. De GGD wil de zorg voor haar cliënten in een veilige omgeving aanbieden. Dit houdt onder meer in dat de cliënt niet bang hoeft te zijn dat dergelijke informatie wordt gedeeld met de media.