Pad tot huidige pagina

Privacy GGD Amsterdam

Afbeelding

Lijst

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Op deze pagina's vindt u meer informatie over deze wet. Hoe gaat de GGD Amsterdam om met persoonsgegevens en welke rechten hebt u.

Privacyverklaring

GGD Amsterdam belooft als professionele gezondheidsdienst zorgvuldig en verantwoord om te gaan met uw persoonsgegevens en de gegevens op een rechtmatige manier te verwerken. Niet alleen om aantoonbaar te voldoen aan de AVG, maar vooral omdat we het belangrijk vinden om zorgvuldig om te gaan met de gegevens van anderen.

Contact

GGD Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Dat is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt via de email contact met de FG opnemen:

mailadres Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl